Tæt på hver tiende prioriterer ældres vilkår


Ældres vilkår, foto af MabelAmber

Man kan argumentere for, at ældres vilkår burde være et vigtigt tema for alle danskere, da det i sidste ende vedrører os alle. Der er dog forskel på, hvordan danskerne prioriterer ældres vilkår som indsatsområde.

CEM NGO Intelligence - Ældres vilkår

Q: Hvilket af nedenstående områder vil du helst støtte? (Vælg et ud af 15 hjælpeområder). Personer der har svaret ”Ældres vilkår”. Fordelt på region. Stikprøve: 8.624


Voxmeter har bedt danskerne tage stilling til 15 relevante indsatsområder og udpege det ene område, de allerhelst vil støtte. Ved hjælp af databasen ”CEM NGO Intelligence” har vi undersøgt, hvor i landet vi helst vil støtte ældre.

Danskernes prioritering af ældres vilkår fordeler sig forskelligt på tværs af regionerne. I Region Sjælland (9,5 %) og Region Midtjylland (9,8 %) er det ca. hver tiende borger, der allerhelst vil støtte ældres vilkår. Med den høje andel er det netop disse steder i landet, hvor flest danskere udpeger indsatsområdet som vigtigst for dem.

Region Hovedstaden er med en andel på 6,4 % den region, hvor færrest helst vil støtte området. Andelen i Region Hovedstaden er 34,7 % mindre end i Region Midtjylland, og det er desuden den eneste region, der ligger under den totale andel.

En tidligere undersøgelse fra Voxmeter viser, at folk i Hovedstaden særligt gerne vil støtte flygtninge. Læs artiklen her: Geografi spiller en rolle, når vi skal støtte flygtninge

Der er tydelige forskelle i, hvilke indsatsområder vi vægter højest på tværs af landet. Dette bør være et opmærksomhedspunkt for de forskellige NGO’er.


Læs mere

To pensionister
I 2018 donerede Voxmeter 1.491.000 kr.