Tandlægeforeningen efter kritik af dyre priser: Vi har de billigste tandlæger i Skandinavien

Vi har de billigste tandlæger i Skandinavien

Der er store huller i den offentlige viden om tandlægernes priser. Sandheden er, at de følger lønudviklingen i det offentlige.

Forleden skrev ATS i Politiken, man skulle ansætte nogle tandlæger i Finansministeriet, for de kan hurtigt forvandle en krone til mange tusinde. Det kan godt være, at det er en god idé, for der er store huller i den offentlige viden om tandlægernes priser.

Tandlægernes diagnose er klar: Tandlægepriserne følger lønudviklingen i det offentlige.

Det offentlige tilskud falder, samtidig med at tandlægerne bliver pålagt stadig flere krav om kontrol og dokumentation. Alligevel er danske tandlæger de billigste i Skandinavien.

Tandlægepriserne er baseret på lønudgifter og lønudvikling i samfundet. Tandlægepriserne er steget ca. 50 procent over de sidste 15 år, og det samme er lønnen i kommuner og regioner.

Hvorfor skal man betale for tandlægen, når lægen er gratis? Svaret fortaber sig i historien, og ingen regering har endnu turdet røre ved sagen, for det vil få skatten til at stige.

Den nuværende regering har tværtimod skåret i tilskuddet til tandlægen. I dag betaler danskerne selv 80 procent af tandlægeregningen, for små 40 år siden betalte danskerne kun 55 procent af regningen.

Det er fint, at der er et element af brugerbetaling. Men når danskerne synes, det er dyrt at gå til tandlægen, skyldes det primært, at det offentlige tilskud er faldet. I 2013 fjernede regeringen 300 millioner kroner i tilskuddet til den offentlige tandpleje. Man reducerede tilskuddet til voksentandpleje til 1,4 milliarder kroner, selvom der ifølge Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er brug for 1,7 milliarder kroner.

Det sker, samtidig med at 60 procent af danskerne ifølge en analyse fra Voxmeter 2017 mener, at Danmark bør bruge flere penge på offentligt tilskud til tandbehandling. Brugerbetalingen rammer skævt socialt, for eksempel viser en undersøgelse fra 3F, at lavtlønsgrupper har svært ved at betale regningen. Lave offentlige tilskud går ud over patienterne, for i sidste ende er det jo dem, der står med regningen.


Politiken 29.08.18
Læs hele artiklen på Politiken.dk

Om Livsstil & Forbrug

”Livsstil og Forbrug” er en 360 graders monitorering af danskernes civilliv. Her fortæller danskerne om deres hidtidige og fremtidige adfærd, og når det er relevant, vurderer de involverede virksomheder.

  • Fritid: Familie & venner. Fritidsinteresser. Hobby. Sportsaktivitet. Kæledyr.
  • Medieforbrug: Brug af klassiske og sociale medier og fremtidige planer.
  • Forbrug: Fødevarer. TakeAway. Tøj. Sundhed & Pleje. Radio & Tv. Bøger. Øvrigt Udstyr.
  • Oplevelser: Restaurant & Café. Rejser. Forlystelser. Seminarer, Kurser, Uddannelse.
  • Sundhed: Kostvaner. Sundhed. Mental balance.
  • Boligindretning: Møbler. Boligtilbehør. Kunst. Hvidevarer. Værktøj. Haveredskaber.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

WEB-Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.

Luk