Musik festival

Tendens til flere festivalbesøg i 2019


Musik festival

Voxmeter har i denne uge taget pulsen på, hvor mange festivaler danskerne besøger hvert år. Målingen indikerer et lille spike i festivalgæster, der har besøgt både en, to og tre festivaler i løbet af 2018.

Spørgsmålet ”hvor mange musikfestivaler besøger du ca. hvert år?” er blevet besvaret af 7269 respondenter løbende over 52 uger. Og der er godt nyt for festivalerne. Tallene viser nemlig stigninger både på det enkelte årlige besøg og på besøg af to eller tre festivaler. Altså er danskerne blevet mere festivalglade.


Hvor mange musikfestivaler besøger du ca. hvert år

Spørgsmål: Hvor mange musikfestivaler besøger du ca. hvert år? Svarkategori: 1, 2, 3, 4. Respondenter i undersøgelsen: 7269. Kilde: CEM Music Intelligence. Beregningsmetode: 52 uger. Uge 10, 2019.


Således tilkendegiver 27,3% af danskerne i 2019, at de har besøgt én festival. I forhold til sidste års måling er der en stigning på 1,6%. Hvor man kunne tro, at dette indikerede et fald i antal danskere, der går til to eller flere festivaler årligt, så viser tallene også, at der sandsynligvis er tale om en generel stigning. Antallet af danskere, der i 2019 siger, at de har besøgt to festivaler er nemlig steget fra 5,5% til 9,4%, hvilket er en stigning på 3,9%. Der er også en stigning fra 0,4% til 2% blandt festivalgæster, der har besøgt tre festivaler.

Hos antallet af danskere, der har besøgt fire festivaler eller mere, ser man kun en lille reduktion på samlet 0,3 procentpoint. Det er altså ikke disse festivalgæster, der har flyttet sig.

Tallene indikerer meget fint, hvad festivalerne kan forvente af deres gæster i 2019. Målingen skal nemlig læses baglæns. Festivalsæsonen 2019 har vi endnu i vente, altså må respondenternes holdninger i år afspejle deres festivalaktivitet i 2018, ligesom målingen fra 2018 må afspejle aktiviteten i 2017.

CEM Music Intelligence rådgiver med de danske musikforbrugere

Tallene i denne analyse er baseret på Voxmeters database CEM Music Intelligence, der samler viden om danskernes musikadfærd og -vaner, baseret på repræsentative udsnit af de almene musikforbrugere. Monitoreringen, der bygger på 52.000 årlige interviews, blev igangsat i oktober 2017, og lige siden har Voxmeter spurgt danskerne om alt lige fra deres musikforbrug og -vaner til deres syn på festivaler og spillesteder.


Læs mere