Nyt bookingmodul

Træf beslutninger i sync med gæsterne

Nyt bookingmodul

Nu er det sidste modul, bookingmodulet, implementeret i CEM Music Intelligence.

Hermed er musiktesten VoxHot Music, koblet sammen med bookingmodulet, Most Wanted Artist, i onlineportalen CEM Music Intelligence.

Most Wanted Artist

Den del af befolkningen, som hører livemusik, fortæller løbende, hvilke danske kunstnere de helst vil høre. Det sker via 3.000 repræsentative interview hvert kvartal. Det bliver til en liste på mere end 800 aktive kunstnere. Alle disse interview udgør datagrundlaget i et særskilt bookingmodul, hvor spillestedets eller festivalens booker kan sammensætte det ideelle musikprogram. Bookingmodulet er integreret med VoxHot Music, så når en kunstner har testet 5 af sine numre, kan der køres en repertoirerapport, hvorpå kunstneren vises i bookingmodulet, der hører ind under det fulde analysesystem til musikindustrien kaldet CEM Music Intelligence.

Indsamlingsmetodikken er delt op i 3 sektioner. I første sektion kortlægges, hvilke tre kunstnere respondenterne helst vil høre. I anden sektion vises de 100 mest kendte kunstnere, hvor respondenten udpeger de kunstnere, man godt vil høre. I sidste sektion noterer respondenten de kunstnere, der ikke optræder blandt de 100 mest kendte. Dette sker ved, at respondenten noterer den eller de kunstnere, de godt vil høre live, i et dertilhørende tekstfelt(er). Så snart respondenten har skrevet de første 3 bogstaver, vises de kunstnere med denne bogstavkombination, og hermed hjælpes respondenten på vej. Hvis en kunstner, som respondenten noterer, ikke kan identificeres af systemet, anerkendes kunstneren, så snart samme kunstner er nævnt 3 gange af forskellige respondenter. Hermed hjælper systemet også med at scanne det danske marked for eksisterende danske kunstnere.

VoxHot Music og CEM Music Intelligence, er udviklet i tæt samarbejde med ”Dansk Live”, som er de danske spillesteder og festivalers interesseorganisation. Formålet med VoxHot Music er at involvere forbrugerne (lytterne og publikum) i beslutningsprocesserne, for hermed at reducere den risiko, der er forbundet med at entrere med nye eller mindre kendte kunstnere og smallere musik. Musiktesten er også udviklet i samarbejde med musikselskaber, som i højere grad ønsker at benytte lytterfeedback til succesoptimering.

Markedsmekanismer: Den musik, vi får lov at høre, er i høj grad bestemt af den enkelte kunstners kendisgrad, promotionsbudget, billetsalg og streamingtal. Musikbranchen adskiller sig fra de fleste andre brancher ved, at man ikke benytter sig af produkttest baseret på forbrugerevalueringer. I andre brancher bruger man produkttest til at finde ud af, hvilke målgrupper, der synes godt eller dårligt om et produkt. På dette vidensgrundlag kan produktet efterfølgende sendes ud til de rette forbrugere på markedet – også, når der er tale om små målgrupper. Resultatet er fx, at vi inden for fødevarer velsignes af en bred variation i udbuddet, som tilgodeser enhver smag. Men i musikbranchen er producenterne (kunstnerne) overladt til de få personer, der træffer beslutninger hos musikselskaber, agenter, medier, spillesteder og radiostationer. Og når man ikke har dokumentation via produkttest, vil beslutningstagerne i højere grad træffe de mest sikre valg. Desværre ofte på bekostning af nye kunstnere, nye vinkler og den smalle musik.

Årsagen til, at man ikke har brugt produkttest i musikbranchen, skyldes flere ting. For det første koster en musiktest, der afdækker de rette aspekter og er gennemført på et validt stikprøvegrundlag, mindst 25.000 kr. eksklusiv moms. For det andet hersker der modvilje blandt kunstnerne og producerne, som ikke ønsker deres kunst opfattet som et salgsprodukt viklet ind i markedsanalyse.

Løsning 1 – Udgiftsreducering: I 2017 gik Voxmeter i gang med at udvikle en professionel musiktest, hvor alle bekostelige arbejdsprocesser blev fuldautomatiseret. Dette skete via data intelligence-systemet, Catglobe, hvor en robot automatisk eksekverer alle de elementer, der indgår i en valid produkttest – lige fra produkt(musik)håndtering, datasikring, stikprøveudvælgelse, afspilning, spørgeskema, lytterevaluering, kvotestyring, statistikberegning, segmentering til rapportering. Resultatet er, at robotten har reduceret prisen til under en 1/10-del.

Løsning 2 – Kunstnerindvending: VoxHot Music nærmer sig de første 1.000 musiktest, og vi kan se, at kunstnerne i stigende grad tager analyseværktøjet til sig i takt med, at de opdager, at det er et professionelt hjælpeværktøj, som skaber transparens mellem deres musik og lytterne, hvormed musikbranchens beslutningstagere nu kan åbne mere op for nye kunstnere, nye musikvinkler og smallere musik. Derfor er der også flere og flere producere, der indser, at de ikke bliver kigget over skuldrene, men får lytterfeedback, der hjælper producerne til at indfange publikum i producerens kunstneriske udtryksdesign.

Den transparens, som musiktestene skaber, betyder altså, at kunstnernes musik kan matches med de rette lyttermålgrupper, også den smalle musik. Alt sammen, fordi uvisheden fjernes.

Læs mere på www.voxhot.dk