Unge bilejere kender ikke regler for eftersyn


Unge bilejere kender ikke regler for eftersyn

Som bilejer er det nyttigt at kende bilfabrikanternes forskrifter for, hvornår man bør sende sin bil til eftersyn. Det er i mange tilfælde et krav fra fabrikantens side, at frister for serviceeftersyn bliver overholdt, hvis garantien skal gælde. Voxmeter udgav i sidste uge en artikel, der fortalte, at bilejerens alder spiller en rolle i spørgsmål om, hvorvidt fristerne overholdes. Læs artiklen her:

Kender ikke anbefalingerne for serviceeftersyn

Q: Overholder du fristerne for serviceeftersyn i forlængelse af bilfabrikkens forskrifter og anbefalinger? – Respondenter der har svaret ”Jeg kender ikke anbefalingerne” fordelt på aldersgrupper – Stikprøve: 1690 (Q3 2018 – Q1 2019)


Vi har igen taget et kig i databasen ”CEM Cars Intelligence” – denne gang for at undersøge hvor stor en andel af de danske bilejere, der ikke kender forskrifter for, hvornår bilen skal til eftersyn.

Analysen taler ind i samme tendens som den tidligere artikel, nemlig at de helt unge bilejere på 18-29 år kan have udfordringer med at overholde frister for eftersyn. Denne analyse supplerer med den vigtige indsigt, at det kan skyldes, at der er særligt mange i den unge aldersgruppe, der slet ikke kender bilfabrikanterne anbefalinger. Det drejer sig om 14 %, hvilket svarer til ca. en ud af syv.

Værksteder og bilfabrikanter kan således med fordel gøre en ekstra indsats for at kommunikere deres anbefalinger til de unge kunder og oplyse om konsekvenser for bl.a. garantien, hvis anbefalingerne ikke overholdes. Analysen understreger, hvor vigtig kundesegmentering er, da der er stor forskel på forskellige kundegrupper.


Kontakt Voxmeter, hvis du vil vide mere om danske bilejere og -købere. Siden 2016 har Voxmeter monitoreret bilejernes vurderinger og oplevelser af skiftende forhold, der berører den danske bilbranche. Læs mere om CEM Cars Intelligence.

Læs mere

8 ud af 10 tager bilen på ferie
Danskerne låner til ny bil
Trods udsigt til kø: Rigtig mange danskere tager bilen på ferie
Unge køber brugt - men leaser nyt
Biler er noget vi taler omtim mossholder Unsplash
Disse bilejere går mest op i serviceaftaler
Her er kvindernes foretrukne bilmærker