Vores alder afslører, hvilke sager vi vil støtte


Foto af: Karsten Würth

Som NGO kæmper man for en vigtig sag. For at kunne forudse, hvilke støtter der kan tiltrækkes og på sigt vindes til at bakke op om sin sag, må man kende deres specifikke efterspørgsel. Netop denne viden kan opnås enkelt og effektivt med analysesystemet CEM NGO Intelligence, der segmenterer støtterne på markedet.


CEM NGO Intelligence - Hvilke områder vil du helst støtte

Q: Hvilket af nedenstående områder vil du helst støtte? – Kun muligt at vælge en ud af 17 – Stikprøve: 10.535 (2018-2019)Voxmeter har i tidligere analyser påvist, hvordan forhold som geografi og indkomst kan sige noget om, hvilke indsatsområder danskerne prioriterer. I denne uge har Voxmeter undersøgt, om de danske støtter med fordel kan segmenteres på alder. Det har vi gjort ved at se på, hvilke indsatsområder to udvalgte aldersgrupper har fokus på.

Støtterne i de to aldersgrupper, 18-29 år og 30-39 år, placerer de samme indsatsområder i top tre, dog med hver sin prioritering.

De helt unge på 18-29 år ser ud til at være mest optaget af miljø og klima, hvilket også må siges at være et aktuelt tema. Miljø og klima er hurtigt efterfulgt af akut hjælp til katastrofeområder, hvilket er dét indsatsområde, som Voxmeter i sidste uge kunne udpege som det, den danske befolkning samlet set prioriterer højest, når de skal støtte (læs artikel: Katastrofer har vores opmærksomhed).

Til forskel fra de helt unge, vil de 30-39-årige allerhelst støtte katastrofer. Aldersgruppen stiller dyreværn/dyrevelfærd på en andenplads, mens dette indsatsområde ikke engang er blandt de fem vigtigste områder på listen for den samlede befolkning. Dette peger på, at NGO’er, der har dyrevelfærd som mærkesag, vil få langt større succes, hvis de kommunikerer direkte til de 30-39-årige, end hvis de forsøger at ramme bredt.

NGO’er kan på denne måde få nyttig viden om støtterne på markedet – hvilke sager de vurderer som vigtige at donere til, og hvad der generelt optager dem. Den omtalte viden kan omsættes til strategier for, hvordan NGO’er vinder de rette støtter med effektive indsatser. I samarbejde med Voxmeter kan organisationer få afdækket tendenser og mønstre, der kan benyttes i kampen om donationer til gode formål.Læs mere

Sjællænderne: Politikerne har skabt fattigdommen