Vores alder afslører, hvilke sager vi vil støtte


Foto af: Karsten Würth

Som NGO kæmper man for en vigtig sag. For at kunne forudse, hvilke støtter der kan tiltrækkes og på sigt vindes til at bakke op om sin sag, må man kende deres specifikke efterspørgsel. Netop denne viden kan opnås enkelt og effektivt med analysesystemet CEM NGO Intelligence, der segmenterer støtterne på markedet.


CEM NGO Intelligence - Hvilke områder vil du helst støtte

Q: Hvilket af nedenstående områder vil du helst støtte? – Kun muligt at vælge en ud af 17 – Stikprøve: 10.535 (2018-2019)Voxmeter har i tidligere analyser påvist, hvordan forhold som geografi og indkomst kan sige noget om, hvilke indsatsområder danskerne prioriterer. I denne uge har Voxmeter undersøgt, om de danske støtter med fordel kan segmenteres på alder. Det har vi gjort ved at se på, hvilke indsatsområder to udvalgte aldersgrupper har fokus på.

Støtterne i de to aldersgrupper, 18-29 år og 30-39 år, placerer de samme indsatsområder i top tre, dog med hver sin prioritering.

De helt unge på 18-29 år ser ud til at være mest optaget af miljø og klima, hvilket også må siges at være et aktuelt tema. Miljø og klima er hurtigt efterfulgt af akut hjælp til katastrofeområder, hvilket er dét indsatsområde, som Voxmeter i sidste uge kunne udpege som det, den danske befolkning samlet set prioriterer højest, når de skal støtte (læs artikel: Katastrofer har vores opmærksomhed).

Til forskel fra de helt unge, vil de 30-39-årige allerhelst støtte katastrofer. Aldersgruppen stiller dyreværn/dyrevelfærd på en andenplads, mens dette indsatsområde ikke engang er blandt de fem vigtigste områder på listen for den samlede befolkning. Dette peger på, at NGO’er, der har dyrevelfærd som mærkesag, vil få langt større succes, hvis de kommunikerer direkte til de 30-39-årige, end hvis de forsøger at ramme bredt.

NGO’er kan på denne måde få nyttig viden om støtterne på markedet – hvilke sager de vurderer som vigtige at donere til, og hvad der generelt optager dem. Den omtalte viden kan omsættes til strategier for, hvordan NGO’er vinder de rette støtter med effektive indsatser. I samarbejde med Voxmeter kan organisationer få afdækket tendenser og mønstre, der kan benyttes i kampen om donationer til gode formål.


Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

Emilie Elisabeth Lyngholm Rasmussen
Emilie Elisabeth Lyngholm Rasmussen
Analysekonsulent
elr@voxmeter.dk
Tlf: +45 21 13 71 44

Om NGO & Organisation

Hver uge fortæller danskerne om deres syn på hjælpe- og interesseorganisationer og deres vurdering af dem.

Danskerne agerer med en lang række organisationer, som beskæftiger sig med alt lige fra politik, beskæftigelse, sundhed, menneskerettigheder til bistandshjælp.

Det fortæller danskerne om organisationerne:

  • Kendskab til hvad de enkelte organisationer står for, hvad de laver og deres relevans.
  • Vurdering af organisationernes virke og resultater.
  • Oplevelser med de enkelte organisationer og vurderingen heraf.
  • I hvilken grad man vil bakke op om de enkelte organisationer i fremtiden.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

WEB-Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.

Luk