Yngre bilejere reagerer ikke, når servicelampen lyser

Yngre bilejere reagerer ikke, når servicelampen lyser

De fleste bilfabrikanter har et krav om, at frister for serviceeftersyn overholdes de første år af en bils levetid, hvis garantien på bilen skal gælde. Det kan være værdifuldt for bilejerne at efterleve fabrikanternes forskrifter for eftersyn, da nogle bilmærker tilbyder helt op til 7 års garanti, hvis fristerne overholdes.

Yngre bilejere reagerer ikke, når servicelampen lyser

Q: Overholder du fristerne for serviceeftersyn i forlængelse af bilfabrikkens forskrifter og anbefalinger? – Respondenter der har svaret ”Nej” fordelt på aldersgrupper – Stikprøve: 1690 (Q3 2018 – Q1 2019)


Voxmeter har set nærmere på tal fra databasen ”CEM Cars Intelligence” og undersøgt, hvilke aldersgrupper der er mest tilbøjelige til ikke at overholde frister for serviceeftersyn.

Undersøgelsen peger på, at de yngre aldersgrupper ikke ligefrem er mønsterelever. Når de danske bilejere bliver spurgt, om de overholder fabrikantens forskrifter for service, er der flere unge, der svarer nej, sammenlignet med ældre. Især de 30-39-årige skiller sig ud. I denne gruppe svarer næsten hver femte, at de ikke overholder fristerne.

Da det er i bilværkstederne og -fabrikanternes interesse, at krav om serviceeftersyn bliver overholdt, bør de være ekstra opmærksomme på at kommunikere fordelene til bilejerne. Undersøgelsen viser overordnet set, at alder spiller en rolle. Set i lyset heraf kan bilfabrikanter med fordel gøre en ekstra indsats for at få de 30-39-årige afsted til service.

Af Michael Rønnow Iversen, Analysekonsulent, Voxmeter A/S


Kontakt Voxmeter, hvis du vil vide mere om danske bilejere og -købere. Siden 2016 har Voxmeter monitoreret bilejernes vurderinger og oplevelser af skiftende forhold, der berører den danske bilbranche. Læs mere om CEM Cars Intelligence.

Læs mere

Forbrugerne husker bedst Citroën og Audi
8 ud af 10 tager bilen på ferie
Danskerne låner til ny bil