Transportselskaber

Klimaindsats:

+1,9

12,1% af befolkningen vurderer, at aktørerne i kategorien Transportselskaber gør noget godt for klimaet. Det er +1,9 %-point mere end for 1 år siden. Herunder ses befolkningens rangering af de bedste klimaaktører inden for kategorien Transportselskaber:

Nr.
Bedste klimaindsats
1.
Marius Pedersen
2.
Shipco Transport Holding A/S
3.
Blue Water Shipping
Greencheck
4.
DSV
5.
NTG Nordic
6.
Bladkompagniet
7.
Dachser Denmark
8.
Frode Laursen
9.
Kuehne + Nagel
10.
DB Schenker Danmark
11.
Danske Fragtmænd
12.
Leman
13.
HCS Transport & Spedition
Greencheck-certifikatet er baseret på et gennemsnit af besvarelserne til følgende spørgsmål: I hvilket omfang mener du, at [Brand indlæst] bidrager positivt eller negativt i forhold til klimaet? Respondenterne har svaret på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder meget negativt og 10 betyder meget positivt. Green Power = øverste ¼ i kategorien. Green Good = næstøverste ¼ i kategorien. Going Green = næstnederste ¼ i kategorien. Green Weak = Sidste ¼ i kategorien. Listen er opgjort på seneste måling, 1. halvår 2023. Svarstikprøven er baseret på 6.500 interview med befolkningen, nationalt repræsentativt, 18 år eller derover.

Greencheck Award

Er du nysgerrig på, hvem der ifølge danskerne yder den bedste klimaindsat? 

Greencheck.dk får du et overblik over alle vinderne fra de forskellige indeks og brancher.

Greencheck-rapport

- Den grønne imagemåling

Greencheck er en undersøgelse, der giver indsigt og motivation til virksomheder, der ønsker at sætte fart på den grønne omstilling. Analysen er et nyttigt kommunikationsværktøj, der monitorerer effekten af PR-arbejdet over tid, og som sammenlignet med relevante benchmark, identificerer styrker og svarheder i brandets grønne image. Greencheck-analysen giver svar på, i hvilken grad brandet opfattes som klimavenligt og i hvilke segmenter. Hertil afdækkes brandets troværdighed, evaluering af ledelse, produkter, services, rådgivning og vejledning.

Harmonikaindhold

Greencheck 1. halvår 2023

Brandmåling – Side 5-49

Brandmåling – side 5-35
Kendskab til brandets miljøpåvirkning.
Evaluering af brandets klimaindsats.
Vurdering af brandets:
     • Troværdighed
     • Grønne budskaber
     • Produkter
     • Tjenester & services
     • Rådgivning og vejledning
Employéer branding – side 36-38
Evaluering af brandets klimaindsats blandt personer i arbejdsstyrken og under uddannelse.
Segmentanalyse – side 39-49
Evaluering af brandets klimaindsats blandt personer nedbrudt på:
     • Køn
     • Alder
     • Geografi
     • Uddannelse
     • Klimaaktive
     • Klimamoderate
     • Klimapassive
Benchmark
Alle resultater i brandmålingen holdes op mod:
     • Brands i same branche
     • Samtlige 500 brands
Følgende indeks kan tilvælges:
     • C25-indeks
     • De 100 største danske virksomheder
Udvikling
Alle parametre i rapporten kan ses med halvårsudvikling, siden 1. halvår 2022.

Den grønne omstilling – side 50-70

Rapporten afsluttes med en analyse der afdækker udviklingen for den grønne omstilling i Danmark.
Befolkning og Virksomhedsledere:
     • Befolkningens bekymringen for klimaet
     • Virksomhedernes ansvar for den grønne omstilling
     • Befolkningens ansvar for den grønne omstilling
     • Ledernes syn på den grønne omstilling
     • Medarbejdernes syn på den grønne omstilling
     • Befolkningens bevæggrund for at en aktiv grøn indsats
     • Virksomhedernes bevæggrund for at en aktiv grøn indsats
     • Status for tidsfasen virksomhederne er nået til, i den grønne omstilling
     • Virksomhedernes vurdering af de største barrierer for grøn omstilling
Vurdering af klimaindsats:
     • Politiske partier
     • Arbejdsmarkedsparter
     • Interesseorganisationer
     • NGO’erne
     • Top-500 oversigt

Datagrundlag

Greencheck er baseret på en befolkningsundersøgelse og en undersøgelse blandt virksomhedsledere. Hvert år gennemføres der 13.000 interview med personer på 18 år eller derover, fordelt nationalt repræsentativt. Og 2.500 telefoninterviews med virksomhedsledere, fordelt nationalt repræsentativt. Alle interview indsamles jævnt fordelt hen over årets 52 uger.

Bestil Greencheck-rapporten

Rapporten kan købes som enkelt rapport for 33.000 kr. eller som et årsabonnement, der inkluderer to rapporter, til 46.000 kr.

Hvis du vælger at købe en enkelt rapport, har du mulighed for, i en begrænset periode, at konvertere dit køb til et årsabonnement, hvor vi fratrækker prisen for enkeltrapporten.

Alle priser eksklusive moms.

Bestil nu

Leveringstid 2 hverdage

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Christian-Stjer-Voxmeter

  Christian Stjer
  Adm. direktør
  [email protected]
  +45 26 83 82 82

  Læs mere om metoden

  Om Klima

  Greencheck™ er Danmarks største uafhængige imageundersøgelse om bæredygtighed. Undersøgelsen er udarbejdet af Voxmeter i august 2020 , på opdrag fra en række af Voxmeters faste kunder. Greencheck™ måler befolkningens opfattelse af brands og virksomheders bidrag til forbedringer af klimaet. Der er tale om en uafhængig undersøgelse af mere end 500 virksomheder og organisationer fordelt i 35 brancher. Der gennemføres årligt 13.000 interview med befolkningen og 2.500 interview med virksomhedsledere i Danmark. Derudover gennemføres der løbende kvalitative interview med virksomhedsledere og eksperter på området. Greencheck™ viser, hvordan brands og virksomheder opfattes inden for bæredygtighed, samt årsagen til at opfattelsen er som den er og bidrager med viden om hvad der skal gøres for at styrke den enkelte virksomheds eller brandets image.

  Stikprøver

  Første skridt i forhold til at sikre repræsentativiteten er, at samplingen er foretaget korrekt, dvs. alle enheder i universet har lige stor sandsynlighed for at blive udtrukket. Når det gælder befolkningsundersøgelser, sikres dette ved at udtrække en simpel, tilfældig stikprøve fra en totaldatabase indeholdende samtlige mobil- og fastnetnumre. Disse kombineres med genererede numre i aktuelle nummerserier.

  Opnåelse

  Der præstratificeres i forhold til geografi, mens der opereres med kvoter på køn og alder. Vi tilstræber, at samplingen sikrer, at stikprøven er repræsentativ, men for at sikre den fulde repræsentativitet, benyttes kvoter på køn og alder. Dette overflødiggør en efterfølgende vejning af data. Vejning af data søges altid elimineret eller i hvert fald minimeret, da dette ellers vil øge risikoen for bias og i værste fald en opskalering af en eventuelt skævhed. (Har man i nogle segmenter for få respondenter, vil den statistiske usikkerhed for disse grupper være ekstraordinært høj, hvorfor man har en højere risiko for at have ramt et ikke repræsentativt udsnit af de aktuelle grupper. En fejlkilde, man altså risikerer at øge, når man vejer denne gruppe op).

  Telefoninterview og WEB-panel

  Interview med den danske befolkning Hver måned interviewer Voxmeter 4,500 nye danskere via Voxmeters B2C-telefonbus. Alle respondenter er tilfældigt udvalgt. Fordelt nationalt repræsentativt og kvoteret efter de seneste tal fra Danmarks Statistik. I forbindelse med Voxmeters telefoninterview rekrutteres respondenterne til Voxmeters web-panel, som består af ca. 100.000 medlemmer. Interview med virksomheder Hver måned interviewer Voxmeter 1,250 nye virksomhedsledere via Voxmeters B2B-telefonbus. Alle virksomheder er tilfældigt udvalgt. Fordelt repræsentativt og kvoteret efter de seneste tal fra erhvervsregistret. I forbindelse med telefoninterviewet, rekrutteres erhvervslederne til Voxmeters erhvervspanel, som består af ca. 20.000 erhvervsmedlemmer.

  Mere information? Kontakt gerne:

  Christian Stjer
  Christian Stjer
  Adm. direktør
  [email protected]
  Tlf: +45 26 83 82 82

  © Copyright - Voxmeter