Klimaundersøgelser

Vi udfører analyser om klimaforhold,
grønt image og gennemfører interviewopgaver

Greencheck

Se, hvem danskerne mener gør noget godt for klimaet:

”Green week” repræsenterer den lavest målte vurdering af et brand. ”Green Power” repræsenterer den bedst målte vurdering.
Målingen omfatter 500 brands fordelt på 34 brancher og indeks. Målingen er baseret på 13.000 respondenter om året, fordelt nationalt repræsentativt, indsamlet jævnt fordelt ugentligt.

Greencheck-rapport

- Den grønne imagemåling

Greencheck er en undersøgelse, der giver indsigt og motivation til virksomheder, der ønsker at sætte fart på den grønne omstilling. Analysen er et nyttigt kommunikationsværktøj, der monitorerer effekten af PR-arbejdet over tid, og som sammenlignet med relevante benchmark, identificerer styrker og svarheder i brandets grønne image. Greencheck-analysen giver svar på, i hvilken grad brandet opfattes som klimavenligt og i hvilke segmenter. Hertil afdækkes brandets troværdighed, evaluering af ledelse, produkter, services, rådgivning og vejledning.

Harmonikaindhold

Greencheck 1. halvår 2023

Imagemåling – side 5-35

Kendskab til brandets miljøpåvirkning.
Evaluering af brandets klimaindsats.
Vurdering af brandets:
     • Troværdighed
     • Grønne budskaber
     • Produkter
     • Tjenester & services
     • Rådgivning og vejledning.

Employéer branding – side 36-38

Evaluering af brandets klimaindsats blandt personer nedbrudt på arbejdsstyrke og uddannelsesniveau.

Segmentanalyse – side 39-49

Evaluering af brandets klimaindsats nedbrudt på:
     • Køn
     • Alder
     • Geografi
     • Uddannelse
     • Klimaaktive
     • Klimamoderate
     • Klimapassive.

Benchmark

Alle resultater i brandmålingen holdes op mod:
     • Brands i samme branche
     • Samtlige 500 brands.
Eller brands/Indeks I selv vælger f.eks.:
     • Udvælg op til 25 brands fra totallisten
     • C25-indeks
     • De 100 største danske virksomheder.

Udvikling

Alle parametre afrapporteres med halvårsudvikling, tilbage fra 1. halvår 2022.

Den grønne omstilling – side 50-70

Rapporten afsluttes med en analyse, der afdækker udviklingen for den grønne omstilling i Danmark.
I denne del har vi gennemført interviewet med 13.000 danskere og 2.500 virksomhedsledere.
Denne del af undersøgelsen afdækker:
     • Befolkningens bekymring for klimaet
     • Virksomhedernes ansvar for den grønne omstilling
     • Befolkningens ansvar for den grønne omstilling
     • Ledernes vurdering af den grønne omstilling
     • Medarbejdernes vurdering af arbejdspladsens grønne omstilling
     • Befolkningens bevæggrund for at en aktiv grøn indsats
     • Virksomhedernes bevæggrund for at en aktiv grøn indsats
     • Status for virksomhedernes planer for den grønne omstilling
     • Virksomhedernes syn på barrierer for en aktiv grøn omstilling.

Klimaindsatsvurdering af samfundsorganer:

     • Politiske partier
     • Arbejdsmarkedsparter
     • Interesseorganisationer
     • NGO’er.

Datagrundlag

Greencheck er baseret på en befolkningsundersøgelse og en undersøgelse blandt virksomhedsledere. Hvert år gennemføres 13.000 interview med befolkningen. Samt 2.500 telefoninterviews med virksomhedsledere. Alle interview er fordelt nationalt repræsentativt og indsamles jævnt fordelt hen over årets 52 uger.

.

Klik her for yderligere information.

Danmarks ungdom takker for en grønnere fremtid

De unge er også bekymret for klimaforandringerne, der i særlig grad har indflydelse på netop deres fremtid. I dag er de unge meget optaget af ligestilling og stiller i stigende grad krav til at virksomheder om, at tage ansvar, også for klimaet.

Hver dag byder Voxmeter velkommen til skoleklasser fra hele landet, som vi underviser i meningsmålinger. Blandt andet om spørgsmålsformulering, stikprøveudvælgelse og statistik. Her dykker vi ned i de seneste undersøgelser om politik, medier, banker, musik og ikke mindst de seneste resultater fra Greencheck.

 

Voxmeter afholder hver uge foredrag for elever fra hele landet. Foredragene omhandler blandt andet meningsmålinger, analyser og statistik. Sidste år bød vi knap 6.000 elever velkommen, og lige så mange deltog i vores online-foredrag. Som en del af foredraget viser vi diversiteten mellem den besøgende klasse og andre skoleklasser, men sammenligner f.eks. også forskellen mellem landsdele og aldersgrupper. Det gælder forhold som fx musikinteresser, holdninger og udfordringer. Vi dykker ligeledes ned i, hvad der bekymrer de unge mest. Og her er det særligt klimaforandringerne, der vækker stor usikkerhed.

 

Harmonikaindhold

Voxmeter har i mange år hjulpet skoler i hele Danmark med foredrag om meningsmålinger og markedsanalyser. I foredraget gennemgår vi blandt andet, hvordan man udarbejder et spørgeskema og undgår de hyppigste faldgruber. Ligeledes gennemgås grundlæggende principper for repræsentativitet, blandt andet udvælgelse af stikprøver, stikprøvestørrelser og statistisk usikkerhed. Sidst, men ikke mindst gennemgår vi, hvordan meningsmålinger og undersøgelser anvendes dels af virksomheder, organisationer samt institutioner og dels af medierne.

Foredraget er interaktivt. Det vil sige, at eleverne undervejs giver sin mening til kende om en række forskellige emner. Dermed kan de se, hvordan deres klasse adskiller sig i forhold til andre skoler, aldersgrupper og geografier. Emnerne spænder fra politik, samfundsholdninger og bekymringer til musik og klima.

.

Brancherapport

75% af de ledere, vi har talt med i Greencheckundersøgelsen (1.250 hvert halvår), ønsker at deres virksomhed deltager aktivt i den grønne omstilling. Det gælder også de tungeste industrier som fx olieselskaber, flyselskaber og lufthavne. Greencheck-analysen består af to dele – en grøn imagemåling og en virksomhedsundersøgelse, der afdækker i hvilken grad, virksomhederne er kommet aktivt i gang med den grønne omstilling. Samt identificering af de største barriere mod at bidrage til klimaforbedringer. Nedenstående rangering er baseret på et gennemsnit af befolkningens vurdering af de mest og mindst klimabelastende brands indenfor hver kategori. Klik på den enkelte kategori og se brancheanalysen, samt placeringen af brands.

Top 5

Energiselskaber

Rådgivende ingeniører

Interesse-organisationer

NGO’er

Hotelkæder

Top 10

Bygge, Anlæg & Teknologi

Dagligvarehandel

Sundhed & Medicinal

Boligindretning

Trafikselskaber

Top 15

C25-Indeks

Forsikringsselskaber

Pensionsselskaber

Banker

Arbejdsmarkedsparter

Top 20

DK-100-Indeks 

Forlystelser

Byggemarkeder

Politiske partier

Butikker

Top 25

Bilmærker

Hi-Fi & Lyd

Søfartsselskaber

Bilimportører

Føde- & Nydelsesvarer

Top 30

IT & software

Tele & Mobilselskaber

Transportselskaber

Streamingtjenester

Udbringning

Top 34

Modebranche 

Tech-virksomheder

Benzin & Olieselskaber

Flyselskaber & Lufthavne

Greencheck Award

Er du nysgerrig på, hvem der ifølge danskerne yder den bedste klimaindsat? 

Greencheck.dk får du et overblik over alle vinderne fra de forskellige indeks og brancher.

Få en pris eller et tilbud

Kontakt mig endelig – også hvis du har spørgsmål.

Christian
Christian Stjer
Adm. direktør

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    © Copyright - Voxmeter