Velkommen til Greencheck

Dit strategiværktøj til bæredygtig omstilling, kommunikation og image

13.000 danskere, 2.500 erhvervsfolk

Undersøgelsen belyser befolkningens vurdering af klimaindsatsen, både når det gælder dem selv og når det angår den enkelte virksomhed, organisation eller politiske parti. Greencheck afdækker desuden – i relation til klimaforandringer og den grønne omstilling – befolkningens og virksomhedernes adfærd og holdninger og identificerer de største barrierer for iværksættelse af klimaforbedrende tiltag, samt best practice blandt de mest succesfulde grønne aktører. 

Strategiværktøj til bæredygtig omstilling

Efterhånden som fokus på klimaforandringer stiger, vokser befolkningens krav til virksomhedernes bæredygtighed . Derfor har strategierne for virksomhedernes grønne image aldrig været vigtigere. Det handler om tydeliggørelse af jeres grønne mål, indsatser og faktiske resultater.

Greencheck giver jer inspiration til udarbejdelse af jeres grønne kommunikationsstrategi, samt en måling hvor I kan følge effekten af jeres grønne kommunikation, halvårligt

Sådan kan du bruge Greencheck analysen

Hvor klimavenlig, opfattes jeres brand i befolkningen?

Hvor troværdigt, opfattes jeres grønne budskaber?

Hvor grønne opfattes jeres produkter, services, rådgivning?

Hvor mange kender jer – og blandt disse, jeres klimaindsat?

Hvor grønne opfattes I, blandt nye potentielle medarbejdere?

Sæt mål og følg jeres grønne position i markedet ?

Se hvilke segmenter I rammer positivt og negativt?

Følg med i de pt. største udfordringer for en grøn omstilling.

Se den Grønne guide, baseret på virksomhedernes erfaringer

Som det fremgår i statistikmodulet herunder, er danskerne stærkt bekymrede for klimaet. Ifølge den seneste Greencheckundersøgelse, var der kun 7 ud af 100 danskere, der tror på et bedre klima for de kommende generationer. Den udbredte klimabekymring, udløser store forventninger hos befolkningen, om at der helt konkret bør gøres noget for klimaet. Både blandt politikerne, organisationerne, virksomhederne og befolkningen selv. 

Det siger vores kunder om brugen af Greencheck-rapporten:

Bedre forståelse for befolkningens opfattelse: Før vi abonnerede på Greencheck, havde vi en noget anden opfattelse af os selv, end den der tilsyneladende herskede ude i befolkningen. Siden har vi kunnet målrette vores kommunikation på baggrund af de relevante segmenters opfattelse af vores klimaindsats og støt og roligt opnået en forbedret position.

Autenticitet og troværdighed: Vi har opnået en klart bedre forståelse af, hvordan vores grønne budskaber opfattes. Dette har bidraget til en skærpet kommunikation, som i dag virker mere autentisk og troværdig. Dette er sket ved at være langt mere konkrete om de tiltag vi i praksis har iværksat. Siden har vi kunnet konstatere en markant fremgang.

Produktudvikling og innovation: Input fra Greencheck-rapporten om hvordan vores produkter og services opfattes, i relation til klimavenlighed, har identificeret nogle konkrete områder, både til deklarering og formidling. Her tilkøbte vi 3 ekstraspørgsmål, som blev koblet op med Greencheck-undersøgelsen. Vi fortalte Voxmeter om problemstillingen, hvorpå de udformede spørgsmålene. Det kostede blot 27.000 kr. ekstra. Siden har vi anvendt samme proces, bare med nye spørgsmål.

Brand recognition og brand loyalty: Tidligere havde vi ikke data til at sondre mellem de forskellige segmenters opfattelse af vores brand – ej heller relateret til opfattelsen af vores klimaindsats. Dette hjalp Greencheck-rapporten og Voxmeter os med at blive langt klogere på. Vi arbejder i praksis intensivt med den grønne omstilling. Og netop denne vinkel, i vores kommunikation, har ikke blot øget markedskendskabet til os, men også skabt en mere positiv vurdering af vores brand.

Målgruppeanalyse: Greencheck-rapporten og Voxmeter hjalp os med at blive kloge på den del af befolkningen som ser os som en grøn aktør og dem der ikke gør. Dermed forstod vi pludselig, at der var tale om to relativt forskellige segmenter, med forskellige behov. Siden har vi kunnet målrette vores markedsføring og kommunikation, opdelt med det rette indhold og den rette tone of voice, hvilket siden har sikret fremgang.

Konkurrencedygtighed: Befolkningens, mediernes og politikernes intensive fokus på klimaforandringer betyder at presset på os er øget, om at vi skal levere konkrete grønne tiltag. I de kommende år, bliver vi pålagt at afsætte mange ressourcer til at udfylde rigide kontrolsystemer, som kun revisionsfirmaerne kan glæde sig over. Det vigtigste er, at vi alle helt konkret gør noget. At vi lærer af hinanden, så vi alle bliver dygtigere og så innovationen tilmed øges. Og så er det vigtigt, at vi er ærlige og bliver dygtige til at videreformidle vores grønne succeser. Forudsætningen for et stærkt eller svagt image, går igennem grøn omstilling, som i dag er et afgørende konkurrenceparameter. I Greencheck-rapporten har vi fået dokumenteret vores position, ikke blot blandt vores konkurrenter, men også på tværs af brancher og organisationer. Og vi har kunnet følge med i, om vores position er blevet styrket eller svækket i forhold til de seneste målinger og kunne dykke ned i årsagerne.

Jeg er klar på et uforpligtende møde hvis du vil vide mere om Greencheck

Christian Stjer
Adm. direktør

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  De unge siger tak for besøg hos Voxmeter

  Mere end 10.000 skoleelever deltager hvert år i et interaktivt foredrag hos Voxmeter om Greencheck, meningsmålinger, spørgeskemaer og statistik. Læs mere – Klik her!

  Greencheck-rapport

  - Den grønne imagemåling

  Greencheck er en undersøgelse, der giver indsigt og motivation til virksomheder, der ønsker at sætte fart på den grønne omstilling. Analysen er et nyttigt kommunikationsværktøj, der monitorerer effekten af PR-arbejdet over tid, og som sammenlignet med relevante benchmark, identificerer styrker og svarheder i brandets grønne image. Greencheck-analysen giver svar på, i hvilken grad brandet opfattes som klimavenligt og i hvilke segmenter. Hertil afdækkes brandets troværdighed, evaluering af ledelse, produkter, services, rådgivning og vejledning.

  Harmonikaindhold

  Greencheck 1. halvår 2023

  INDHOLD:

  Kendskab til brandets miljøpåvirkning.
  Evaluering af brandets klimaindsats.
  Vurdering af brandets:
       • Troværdighed
       • Grønne budskaber
       • Produkter
       • Tjenester & services
       • Rådgivning og vejledning.

  Employéer branding – side 36-38

  Evaluering af brandets klimaindsats blandt personer nedbrudt på arbejdsstyrke og uddannelsesniveau.

  Segmentanalyse – side 39-49

  Evaluering af brandets klimaindsats nedbrudt på:
       • Køn
       • Alder
       • Geografi
       • Uddannelse
       • Klimaaktive
       • Klimamoderate
       • Klimapassive.

  Benchmark

  Alle resultater i brandmålingen holdes op mod:
       • Brands i samme branche
       • Samtlige 500 brands.
  Eller brands/Indeks I selv vælger f.eks.:
       • Udvælg op til 25 brands fra totallisten
       • C25-indeks
       • De 100 største danske virksomheder.

  Udvikling

  Alle parametre afrapporteres med halvårsudvikling, tilbage fra 1. halvår 2022.

  Den grønne omstilling – side 50-70

  Rapporten afsluttes med en analyse, der afdækker udviklingen for den grønne omstilling i Danmark.
  I denne del har vi gennemført interviewet med 13.000 danskere og 2.500 virksomhedsledere.
  Denne del af undersøgelsen afdækker:
       • Befolkningens bekymring for klimaet
       • Virksomhedernes ansvar for den grønne omstilling
       • Befolkningens ansvar for den grønne omstilling
       • Ledernes vurdering af den grønne omstilling
       • Medarbejdernes vurdering af arbejdspladsens grønne omstilling
       • Befolkningens bevæggrund for at en aktiv grøn indsats
       • Virksomhedernes bevæggrund for at en aktiv grøn indsats
       • Status for virksomhedernes planer for den grønne omstilling
       • Virksomhedernes syn på barrierer for en aktiv grøn omstilling.

  Klimaindsatsvurdering af samfundsorganer:

       • Politiske partier
       • Arbejdsmarkedsparter
       • Interesseorganisationer
       • NGO’er.

  Datagrundlag

  Greencheck er baseret på en befolkningsundersøgelse og en undersøgelse blandt virksomhedsledere. Hvert år gennemføres 13.000 interview med befolkningen. Samt 2.500 telefoninterviews med virksomhedsledere. Alle interview er fordelt nationalt repræsentativt og indsamles jævnt fordelt hen over årets 52 uger.

  .

  Klik her for yderligere information.

  Brancherapport

  75% af de ledere, vi har talt med i Greencheckundersøgelsen (1.250 hvert halvår), ønsker at deres virksomhed deltager aktivt i den grønne omstilling. Det gælder også de tungeste industrier som fx olieselskaber, flyselskaber og lufthavne. Greencheck-analysen består af to dele – en grøn imagemåling og en virksomhedsundersøgelse, der afdækker i hvilken grad, virksomhederne er kommet aktivt i gang med den grønne omstilling. Samt identificering af de største barriere mod at bidrage til klimaforbedringer. Nedenstående rangering er baseret på et gennemsnit af befolkningens vurdering af de mest og mindst klimabelastende brands indenfor hver kategori. Klik på den enkelte kategori og se brancheanalysen, samt placeringen af brands.

  Greencheck Award

  Er du nysgerrig på, hvem der ifølge danskerne yder den bedste klimaindsat? 

  Greencheck.dk får du et overblik over alle vinderne fra de forskellige indeks og brancher.

  © Copyright - Voxmeter