Velkommen i det grønne selskab

Fokus på klima, grøn omstilling og image

Greencheck-undersøgelsen består af to dele: Første del, afdækker befolkningens vurdering af virksomheders og organisationers klimaindsats og grønne image. Anden del, afdækker virksomhedernes og danskernes holdninger, adfærd og indsatser, relateret til den grønne omstilling. Undersøgelsen er årligt baseret på 13.000 interview med danskerne og 2.500 interview med virksomhedsledere. 

Følg befolkningens bekymringer for klimaet

Voxmeter har gennemført klimaundersøgelser siden 2008. I statistikmodulet herunder, kan du studere udviklingen siden 2015 og se blandt hvem og hvor, klimabekymringerne er størst. 
Kontakt os, hvis du ønsker at tilkoble jeres helt egne spørgsmål på Greencheck-bussen. 

Greencheck en virksomhed eller organisation

Måling: 1. halvår 2023. Nye tal udkommer 7. september. Klik her og læs mere.

Velkommen i det grønne fællesskab

Disse aktører arbejder målrettet med den grønne omstilling og benytter indsigterne i Greencheck.

Finans
Finans
Ritzau
Ritzau
OK
OK
Salling Group
Salling Group
Føtex
Føtex
Bilka
Bilka
Netto
Netto
PostNord Danmark
PostNord Danmark
AkademikerPension
AkademikerPension
COOP DANMARK
COOP DANMARK
Danske Bank
Danske Bank
Energi Danmark
Energi Danmark
Københavns Lufthavne
Københavns Lufthavne
Rema 1000
Rema 1000
Ringkjøbing Landbobank
Ringkjøbing Landbobank
Merkur Andelskasse
Merkur Andelskasse
Jyske Bank
Jyske Bank
Vestjysk Bank
Vestjysk Bank
COWI
COWI
Sparekassen Thy
Sparekassen Thy
Nordjyske Bank
Nordjyske Bank
Stark Group
Stark Group
Dansk Industri
Dansk Industri

Dette siger det grønne selskab om brugen af Greencheck:

Bedre forståelse for befolkningens opfattelse: Før vi abonnerede på Greencheck, havde vi en noget anden opfattelse af os selv, end den der tilsyneladende herskede ude i befolkningen. Siden har vi kunnet målrette vores kommunikation på baggrund af de relevante segmenters opfattelse af vores klimaindsats og støt og roligt opnået en forbedret position.

Autenticitet og troværdighed: Vi har opnået en klart bedre forståelse af, hvordan vores grønne budskaber opfattes. Dette har bidraget til en skærpet kommunikation, som i dag virker mere autentisk og troværdig. Dette er sket ved at være langt mere konkrete om de tiltag vi i praksis har iværksat. Siden har vi kunnet konstatere en markant fremgang.

Produktudvikling og innovation: Input fra Greencheck-rapporten om hvordan vores produkter og services opfattes, i relation til klimavenlighed, har identificeret nogle konkrete områder, både til deklarering og formidling. Her tilkøbte vi 3 ekstraspørgsmål, som blev koblet op med Greencheck-undersøgelsen. Vi fortalte Voxmeter om problemstillingen, hvorpå de udformede spørgsmålene. Det kostede blot 27.000 kr. ekstra. Siden har vi anvendt samme proces, bare med nye spørgsmål.

Brand recognition og brand loyalty: Tidligere havde vi ikke data til at sondre mellem de forskellige segmenters opfattelse af vores brand – ej heller relateret til opfattelsen af vores klimaindsats. Dette hjalp Greencheck-rapporten og Voxmeter os med at blive langt klogere på. Vi arbejder i praksis intensivt med den grønne omstilling. Og netop denne vinkel, i vores kommunikation, har ikke blot øget markedskendskabet til os, men også skabt en mere positiv vurdering af vores brand.

Målgruppeanalyse: Greencheck-rapporten og Voxmeter hjalp os med at blive kloge på den del af befolkningen som ser os som en grøn aktør og dem der ikke gør. Dermed forstod vi pludselig, at der var tale om to relativt forskellige segmenter, med forskellige behov. Siden har vi kunnet målrette vores markedsføring og kommunikation, opdelt med det rette indhold og den rette tone of voice, hvilket siden har sikret fremgang.

Konkurrencedygtighed: Befolkningens, mediernes og politikernes intensive fokus på klimaforandringer betyder at presset på os er øget, om at vi skal levere konkrete grønne tiltag. I de kommende år, bliver vi pålagt at afsætte mange ressourcer til at udfylde rigide kontrolsystemer, som kun revisionsfirmaerne kan glæde sig over. Det vigtigste er, at vi alle helt konkret gør noget. At vi lærer af hinanden, så vi alle bliver dygtigere og så innovationen tilmed øges. Og så er det vigtigt, at vi er ærlige og bliver dygtige til at videreformidle vores grønne succeser. Forudsætningen for et stærkt eller svagt image, går igennem grøn omstilling, som i dag er et afgørende konkurrenceparameter. I Greencheck-rapporten har vi fået dokumenteret vores position, ikke blot blandt vores konkurrenter, men også på tværs af brancher og organisationer. Og vi har kunnet følge med i, om vores position er blevet styrket eller svækket i forhold til de seneste målinger og kunne dykke ned i årsagerne.

Greencheck - Udkommer 7. september

Hvor klimavenlig, opfattes I ude blandt befolkningen?

Hvor troværdigt, opfattes jeres grønne budskaber?

Hvor grønne opfattes jeres produkter, services, rådgivning?

Hvor mange kender jer – og blandt disse, jeres klimaindsat?

Hvem ser jer som en grøn aktør – og hvem gør det modsatte?

Jeres grønne position i markedet og blandt konkurrenterne?

Bevæger jeres image sig i en styrket eller svækket retning?

De største udfordringer for at at sætte gang i grøn omstilling.

Grøn guide, succesindsatser, ifølge virksomhedslederne.

Dansk ungdom siger tak til det grønne Greencheck-selskab

Mere end 10.000 skoleelever deltager hvert år i et interaktivt foredrag hos Voxmeter om Greencheck, meningsmålinger, spørgeskemaer og statistik. Læs mere – Klik her!

Kontakt mig endelig, hvis du har spørgsmål

Christian Stjer
Adm. direktør

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Greencheck-rapport

  - Den grønne imagemåling

  Greencheck er en undersøgelse, der giver indsigt og motivation til virksomheder, der ønsker at sætte fart på den grønne omstilling. Analysen er et nyttigt kommunikationsværktøj, der monitorerer effekten af PR-arbejdet over tid, og som sammenlignet med relevante benchmark, identificerer styrker og svarheder i brandets grønne image. Greencheck-analysen giver svar på, i hvilken grad brandet opfattes som klimavenligt og i hvilke segmenter. Hertil afdækkes brandets troværdighed, evaluering af ledelse, produkter, services, rådgivning og vejledning.

  Harmonikaindhold

  Greencheck 1. halvår 2023

  INDHOLD:

  Kendskab til brandets miljøpåvirkning.
  Evaluering af brandets klimaindsats.
  Vurdering af brandets:
       • Troværdighed
       • Grønne budskaber
       • Produkter
       • Tjenester & services
       • Rådgivning og vejledning.

  Employéer branding – side 36-38

  Evaluering af brandets klimaindsats blandt personer nedbrudt på arbejdsstyrke og uddannelsesniveau.

  Segmentanalyse – side 39-49

  Evaluering af brandets klimaindsats nedbrudt på:
       • Køn
       • Alder
       • Geografi
       • Uddannelse
       • Klimaaktive
       • Klimamoderate
       • Klimapassive.

  Benchmark

  Alle resultater i brandmålingen holdes op mod:
       • Brands i samme branche
       • Samtlige 500 brands.
  Eller brands/Indeks I selv vælger f.eks.:
       • Udvælg op til 25 brands fra totallisten
       • C25-indeks
       • De 100 største danske virksomheder.

  Udvikling

  Alle parametre afrapporteres med halvårsudvikling, tilbage fra 1. halvår 2022.

  Den grønne omstilling – side 50-70

  Rapporten afsluttes med en analyse, der afdækker udviklingen for den grønne omstilling i Danmark.
  I denne del har vi gennemført interviewet med 13.000 danskere og 2.500 virksomhedsledere.
  Denne del af undersøgelsen afdækker:
       • Befolkningens bekymring for klimaet
       • Virksomhedernes ansvar for den grønne omstilling
       • Befolkningens ansvar for den grønne omstilling
       • Ledernes vurdering af den grønne omstilling
       • Medarbejdernes vurdering af arbejdspladsens grønne omstilling
       • Befolkningens bevæggrund for at en aktiv grøn indsats
       • Virksomhedernes bevæggrund for at en aktiv grøn indsats
       • Status for virksomhedernes planer for den grønne omstilling
       • Virksomhedernes syn på barrierer for en aktiv grøn omstilling.

  Klimaindsatsvurdering af samfundsorganer:

       • Politiske partier
       • Arbejdsmarkedsparter
       • Interesseorganisationer
       • NGO’er.

  Datagrundlag

  Greencheck er baseret på en befolkningsundersøgelse og en undersøgelse blandt virksomhedsledere. Hvert år gennemføres 13.000 interview med befolkningen. Samt 2.500 telefoninterviews med virksomhedsledere. Alle interview er fordelt nationalt repræsentativt og indsamles jævnt fordelt hen over årets 52 uger.

  .

  Klik her for yderligere information.

  Brancherapport

  75% af de ledere, vi har talt med i Greencheckundersøgelsen (1.250 hvert halvår), ønsker at deres virksomhed deltager aktivt i den grønne omstilling. Det gælder også de tungeste industrier som fx olieselskaber, flyselskaber og lufthavne. Greencheck-analysen består af to dele – en grøn imagemåling og en virksomhedsundersøgelse, der afdækker i hvilken grad, virksomhederne er kommet aktivt i gang med den grønne omstilling. Samt identificering af de største barriere mod at bidrage til klimaforbedringer. Nedenstående rangering er baseret på et gennemsnit af befolkningens vurdering af de mest og mindst klimabelastende brands indenfor hver kategori. Klik på den enkelte kategori og se brancheanalysen, samt placeringen af brands.

  Greencheck Award

  Er du nysgerrig på, hvem der ifølge danskerne yder den bedste klimaindsat? 

  Greencheck.dk får du et overblik over alle vinderne fra de forskellige indeks og brancher.

  © Copyright - Voxmeter