Telefoninterview
 

Telefoninterview

Herning CallcenterI Voxmeter gennemfører vi dine telefoninterview hurtigt, professionelt og kompetent. Med et effektivt call center, uddannede interviewere og et solidt metodisk fundament sikrer vi telefoninterview af høj kvalitet.

Om Voxmeters telefoninterview (CATI)

Vi gennemfører både større og mindre undersøgelser – b2c- såvel som b2b-analyser. Vi har interviewafdeling i København og Jylland, hvor vi har 50 interviewstationer og ca. 150 dygtige og kvalitetsbevidste interviewere.

  • Vi benytter CATI-systemet Catglobe til vores telefoninterview, hvilket sikrer en effektiv interviewindsamling.
  • Vi sikrer studierelevant arbejde til 150 studerende.
  • Vores interviewere gennemgår en grundig uddannelse i demografi og samtaleteknik.
  • Høj interviewkvalitet forudsætter, at medarbejderne ikke aflønnes via akkord- eller bonusordninger. Derfor får vores interviewere fast timeløn. Læs mere om interviewkvalitet her.
  • Som tak til respondenterne støtter vi velgørende formål.

Vi er med hele vejen og sikrer, at I får et kvalitetsprodukt – både hvad angår spørgeform, undersøgelsesdesign, interviewindsamling og levering af resultaterne i den form, der passer jer.

Omnibus – 1.000 telefoninterview hver uge

Du kan bestille spørgsmål på vores telefon-omnibus, hvor vores call center hver uge gennemfører 1.000 nationalt repræsentative interview med borgere over 15 år eller 18 år. Ønsker du at stille et spørgsmål på vores omnibus, kan vi levere resultaterne dagen efter interviewarbejdets afslutning – i datafil og/eller tabelrapport, inklusiv standarddemografi (køn, alder og geografi).

Fordelen ved at benytte sig af Voxmeters omnibus er, at det er omkostningseffektivt, da flere kunder deles om omkostningerne. Hvis målgruppen i din undersøgelse er meget snæver, eller hvis du ønsker at stille få spørgsmål til en bred målgruppe, vil Voxmeters omnibus sikre dig en væsentlig besparelse.

Er din målgruppe begrænset til et mindre geografisk område, skal du have gennemført interview med en nærmere defineret gruppe (for eksempel dine kunder) eller er spørgeskemaet af et vist omfang, vil det være mest hensigtsmæssigt at gennemføre undersøgelsen som selvstændige telefoninterview.

Telefoninterview er et klogt valg, når du vil vide noget om hele befolkningen

Telefoninterview er den mest velegnede, valide og præcise metode til nationalt repræsentative undersøgelser. En fordel ved telefoninterview er, at metoden kan inkludere grupper, der ikke anvender internettet – i modsætning til webinterview. Således er telefoninterviewet et klogt valg, når du vil vide noget om hele befolkningen.

CATI – Computer-assisted telephone interview

Alle telefoninterview hos Voxmeter gennemføres som CATI (Computer-assisted telephone interview). Her benytter vi analysesystemet Catglobe, der effektiviserer indsamlingen af informationerne. Catglobe er blandt andet i stand til at customize rækkefølgen af spørgsmål, baseret på hvad respondenten svarer og på de informationer, man allerede har om respondenten.

Se video

Sådan udføres vores meningsmålinger

CEM Danskerne

CEM Danskerne

Se video

Sådan rekrutteres vores panelmedlemmer

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Anna M. Christensen
Anna M.
Christensen