Telefoninterview

Voxmeters interviewafdeling drives af systemet Catglobe, hvor det tilknyttede partnernetværk betyder, vi leverer interviewopgaver i hele verden. Systemet ringer automatisk op og distribuerer åbne linjer så den effektive samtaletid lyder på min. 43 ud af 60 minutter. Researcherne uddannes i demografi, samtale- og spørgeteknik.

Harmonikaindhold

Om Voxmeters telefoninterview (CATI)

Vi gennemfører både større og mindre undersøgelser – b2c- såvel som b2b-analyser. Vi har en online interviewafdeling af hjemmeinterviewere, der ringer fra alle hjørner af landet, hvor vi har dygtige og kvalitetsbevidste interviewere.

• Vi benytter CATI-systemet Catglobe til vores telefoninterview, hvilket sikrer en effektiv interviewindsamling.

• Vores interviewere gennemgår en grundig uddannelse i demografi og samtaleteknik.

• Høj interviewkvalitet forudsætter, at medarbejderne ikke aflønnes via akkord- eller bonusordninger. Derfor får vores interviewere fast timeløn. Læs mere om interviewkvalitet her.

• Som tak til respondenterne støtter vi velgørende formål.

Vi er med hele vejen og sikrer, at I får et kvalitetsprodukt – både hvad angår spørgeform, undersøgelsesdesign, interviewindsamling og levering af resultaterne i den form, der passer jer.

Omnibus – 1.000 telefoninterview hver uge

Du kan bestille spørgsmål på vores telefon-omnibus, hvor vores interviewafdeling hver uge gennemfører 1.000 nationalt repræsentative interview med borgere over 15 år eller 18 år. Ønsker du at stille et spørgsmål på vores omnibus, kan vi levere resultaterne dagen efter interviewarbejdets afslutning – i datafil og/eller tabelrapport, inklusiv standarddemografi (køn, alder og geografi).

Fordelen ved at benytte sig af Voxmeters omnibus er, at det er omkostningseffektivt, da flere kunder deles om omkostningerne. Hvis målgruppen i din undersøgelse er meget snæver, eller hvis du ønsker at stille få spørgsmål til en bred målgruppe, vil Voxmeters omnibus sikre dig en væsentlig besparelse.

Er din målgruppe begrænset til et mindre geografisk område, skal du have gennemført interview med en nærmere defineret gruppe (for eksempel dine kunder) eller er spørgeskemaet af et vist omfang, vil det være mest hensigtsmæssigt at gennemføre undersøgelsen som selvstændige telefoninterview.

Telefoninterview er et klogt valg, når du vil vide noget om hele befolkningen

Telefoninterview er den mest velegnede, valide og præcise metode til nationalt repræsentative undersøgelser. En fordel ved telefoninterview er, at metoden kan inkludere grupper, der ikke anvender internettet – i modsætning til webinterview. Således er telefoninterviewet et klogt valg, når du vil vide noget om hele befolkningen.

CATI – Computer-assisted telephone interview

Alle telefoninterview hos Voxmeter gennemføres som CATI (Computer-assisted telephone interview). Her benytter vi analysesystemet Catglobe, der effektiviserer indsamlingen af informationerne. 

 

Klik her, hvis du vil læse mere om, hvornår du skal bruge henholdsvis den kvalitative og kvantitative metode.

Hør Peter hans kollegaer fortælle om interviewafdelingen 

Afspil video

Kontakt

Har du behov for hjælp, står vi klar.

Skriv til os her:

  Navn

  E-mail

  Firmanavn

  Besked

  Anna Midtgaard_1500x1500_u baggrund

  Anna M. Christensen
  analysedirektør
  [email protected]
  +45 26 84 68 51

  Se også

  © Copyright - Voxmeter