Danmarks største grønne imagemåling

Perception always wins – even if it’s not correct!

Greencheck™ er en imageanalyse, der afspejler befolkningens opfattelse af, om en virksomhed eller organisation udretter noget godt eller dårligt for klimaet. Imagemålingen omfatter mere end 500 virksomheder og organisationer, fordelt på 34 brancher. 

Greencheck-rapport

31. januar 2023

Harmonikaindhold

Perception always wins – even if it’s not correct!

Hvordan opfattes din virksomhed (dit brand, organisation eller parti) ude i befolkningen – og er det overhovedet vigtigt?

Hvis opfattelsen af din virksomhed er positiv, er der evidens for, at man i højere grad forholder sig forudindtaget positivt. Ikke bare overfor din virksomheds budskaber, services og produkter, men også overfor i hvilken grad din virksomhed opfattes som en attraktiv arbejdsplads.

Desto mere negativ opfattelse, der er af din virksomhed, desto flere ressourcer skal I investere, når I ønsker at få jeres budskaber igennem.

Alt afhængigt af, om du repræsenterer en B2B- eller B2C-virksomhed, udgør kunderne i befolkningen en større eller mindre procentandel. Den gængse befolkning udgør også en del af jeres eksisterende og potentielle medarbejdere. Og ligeledes omfatter det journalister, meningsdannere og aktionærer. Derfor er det ikke uvæsentligt, hvordan opfattelsen af din virksomhed er ude i samfundet.

Men hvad skal du gøre, hvis du ønsker at styrke eller vedligeholde din virksomheds image? Det er denne mission, Greencheck-rapporten har til formål at hjælpe dig med. Desværre giver rapporten ikke svar på alt, men dog en ganske betydelig del. Vores engagerede kunder har hjulpet os med – via løbende inputs – at gøre rapporten endnu mere brugbar.

Nu er vi færdige med datagrundlaget til den tredje image-rapport. Derfor er vi klar til at levere en opdateret rapport, specifikt til din virksomhed, den 31. august 2023.

.

Analysens indhold

1) Grønt image

Rapporten afdækker først, hvor stærkt din virksomheds grønne image er. Resultatet kan du se – og ikke mindst sammenligne med øvrige aktørers i din branche. Ligesom du kan se jeres position holdt op mod de øvrige ca. 500 virksomheder, der er med i målingen.

2) Kendskab

Rapporten afdækker kendskabet til din virksomhed.

Først helt overordnet og dernæst hvor indgående kendskabet til din virksomhed er.

Kendskabet har du sikkert allerede fået belyst i andre undersøgelser, men det er væsentligt at få afdækket sammen med de følgende analyseparametre.

3) Troværdighed

Rapporten afdækker i hvilken grad, befolkningen finder din virksomhed troværdig.

Det er et vigtigt element for at kunne afdække sammenhængen mellem kendskabsgrad og jeres image.

4) Budskaber

Rapporten afdækker i hvilken grad, man bemærker din virksomheds budskaber – dvs. budskaber om dine grønne indsatser.

Dette udgør endnu et vigtigt element for at afdække sammenhængen mellem virksomhedens kendskabsgrad, troværdighed og image.

5) Produkter/Ydelser

I dataindsamlingen har vi afstemt, hvorvidt din virksomhed leverer produkter, services eller yder rådgivning og vejledning.

I den sammenhæng afdækkes evalueringen af de forhold, der er relevante for din virksomhed. Således belyses sammenhængen mellem virksomhedens produkter/ydelser og image.

6) Segmentanalyse

Endelig belyses alt dette nedbrudt i følgende segmenter:

 1. Employer branding
  Den andel af befolkningen, der er i arbejde, opdelt i tre uddannelsesundergrupper.
 2. Klimasegmenter
  Består af tre segmenter: De klimaaktive, de klimaneutrale og de klimapassive.
 3. Demografi
  Resultaterne nedbrudt i alder, geografi og køn.

7) Udvikling

Endelig kan du se udviklingen for ovenstående forhold fra den seneste måling og to perioder tilbage.

8) Status for den grønne omstilling

Rapporten afsluttes med en analyse samt en tracking af, hvordan det går med den grønne omstilling. Dette kan ses ud fra en række forhold, der belyser den grønne omstilling blandt befolkningen, og dels ud fra virksomhederne, interesseorganisationerne og de politiske partier.

.

Analysen er baseret på

 • 13.000 web-interviews årligt – 6.500 hvert halve år. Med personer på 18 år eller derover, fordelt nationalt repræsentativt.
 • 2.500 telefoninterviews (1.250 hvert halve år) med virksomhedsledere, fordelt nationalt repræsentativt.
 • Hertil gennemføres kvalitative interviews med personer inden for ledelse, CSR, HR samt eksperter indenfor bæredygtighed.

.

Pris for et årsabonnement

Abonnementet dækker to rapporter, der udkommer i januar og august.
Den samlede pris pr. år er 46.000 kr. ekskl. moms.

Rapporten kan købes med eller uden en mundtlig præsentation af analysens resultater beriget med konklusioner og anbefalinger.

.

Klik her for yderligere information.

Se bedømmelserne fra 2. halvår 2022

Harmonikaindhold

Sådan er målingen gennemført

Voxmeter gennemfører hvert år 13.000 interview med danskere på 18 år eller derover, fordelt nationalt repræsentativt. Denne måling er baseret på 6.500 interview. Forudsætningen for at besvare undersøgelsens spørgsmål er, at respondenten kender virksomheden. Målingen er baseret på følgende spørgsmål: I hvilket omfang mener du, at pågældende virksomhed bidrager positivt eller negativt i forhold til klimaet? Vurderingen er afgivet på en svarskala fra 0-10, hvor ‘0’ betyder meget negativt og ’10’ betyder meget positivt. Alle svarpersoner er tilfældigt udvalgt og inviteret til at deltage i undersøgelsen via telefon.

Brancher

At blive opfattet som ”klimavenlig” er ikke lige så let for et flyselskab som et pensionsselskab. Denne differentierede udfordring tager image-målingen hensyn til. For spørgsmålet er, om den enkelte virksomhed har viljen til at modvirke klimaforandringerne og vitterligt gør noget. Disse fremskridt – eller mangel på samme – vurderer befolkningen fra måling til måling. Her ses de brancher, danskerne vurderer som de mest og mindst klimavenlige.

Danmarks ungdom takker for en grønnere fremtid

Særligt de unge er stærkt bekymrede for klimaforandringer og er derfor ekstra optagede af, hvilke virksomheder og brands der bidrager aktivt til den grønne omstilling.

Harmonikaindhold

Voxmeter har i mange år hjulpet skoler i hele Danmark med foredrag om meningsmålinger og markedsanalyser. I foredraget gennemgår vi blandt andet, hvordan man udarbejder et spørgeskema og undgår de hyppigste faldgruber. Ligeledes gennemgås grundlæggende principper for repræsentativitet, blandt andet udvælgelse af stikprøver, stikprøvestørrelser og statistisk usikkerhed. Sidst, men ikke mindst gennemgår vi, hvordan meningsmålinger og undersøgelser anvendes dels af virksomheder, organisationer samt institutioner og dels af medierne.

Foredraget er interaktivt. Det vil sige, at eleverne undervejs giver sin mening til kende om en række forskellige emner. Dermed kan de se, hvordan deres klasse adskiller sig i forhold til andre skoler, aldersgrupper og geografier. Emnerne spænder fra politik, samfundsholdninger og bekymringer til musik og klima.

.

Information eller hjælp

Du er altid velkommen til at skrive eller ringe…

  Navn

  E-mail

  Firmanavn

  Besked

  Christian-Stjer-Voxmeter

  Christian Stjer
  Adm. direktør
  [email protected]
  +45 26 83 82 82

  © Copyright - Voxmeter