Webinterview
 

Webinterview

Voxmeter gennemfører webinterview effektivt, kompetent og baseret på et solidt metodisk fundament – hver dag.

Om Voxmeters webinterview (CAWI)

Vores webinterview er baseret på CAWI-systemet Catglobe, som sikrer en effektiv interviewindsamling. Resultaterne leveres fra dag til dag, så snart din stikprøve er færdig – i datafil og/eller tabelrapport, inklusiv standarddemografi (køn, alder og geografi).

Webinterview er særdeles velegnet, når man skal gennemføre test af visuelt materiale. Webinterview kan bl.a. anvendes i ad hoc-analyser, web-tracking (løbende undersøgelser af samme fænomen), test af reklamefilm, pre- og posttest, annoncetest, koncepttest, test af hjemmesider med videre.

Består jeres målgruppe af personer, der stort set alle har internetadgang, kan det være en fordel at benytte webinterview frem for telefoninterview. Ikke mindst fordi internettet som indsamlingsmetode ofte er billigere end telefonisk indsamling, da du ikke har udgifter til for eksempel papir, lokaler eller interviewere.

Den ultimative begrænsning ved webinterview er, at ikke hele den danske befolkning har adgang til internettet. Ønsker man at gennemføre en analyse, der omfatter hele den danske befolkning skal man derfor holde sig for øje, at det kan være svært at nå en målgruppe med ældre, da deres tilstedeværelse på internettet ikke er repræsentativ.

Voxmeter har Danmarks største kvalitetspanel

Når I får gennemført en internetundersøgelse hos os, får I samtidig adgang til et af landets mest valide webpaneler. Voxmeters webpanel er 100 % korrekt rekrutteret, idet det ikke er muligt selv at tilmelde sig panelet. Vi benytter udelukkende panelister, som er tilfældigt udvalgt og inviteret i forbindelse med en repræsentativ telefonisk undersøgelse. Panelet afspejler derfor fuldstændig den del af befolkningen, der har internetadgang. Takket være vores trofaste panelister har vi gode forudsætninger for at finde en repræsentativ gruppe til din undersøgelse. Læs mere om vores panel og om rekrutteringsprincipperne, der sikrer validitet og repræsentativitet i undersøgelsen.

CAWI – Computer Assisted Web Interview

Undersøgelser via internettet kaldes i fagsprog CAWI (Computer Assisted Web Interview). Her sørger vores analysesystem Catglobe for, at svarpersonerne guides igennem spørgeskemaet og kun får vist de spørgsmål, der er relevante for dem. Al filtrering baseret på deres svar sker automatisk. På den måde bliver online-analysen tilpasset svarpersonen.

Se video

Sådan rekrutteres vores panelmedlemmer

CEM Danskerne

CEM Danskerne

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Anna M. Christensen
Anna M.
Christensen