Nye krav til klimarapportering - hvem kan hjælpe?

Nye krav til klimarapportering

Danske virksomheder bliver de kommende år ramt af et stort komplekst og ressourcekrævende rapporteringskrav, med henblik på at fremme bæredygtighed.
En netop offentliggjort undersøgelse af Voxmeter for Finans viser, at blot 1 ud af 17 danske virksomheder er klar til rapporteringskravene. Og at 3 ud af 4 virksomheder, mangler viden om ESG.

De stigende krav til virksomhedernes dokumentation af klimaaftrykket kan ses som resultatet af mange års pres fra vælgernes side til de politiske partier om realiseringer af klimaforbedringer. Men også en interesse blandt de grønne pionervirksomheders ønske, om forebyggelse mod greenwashing. I hvilken grad de nye dokumentationskrav sikrer klimaforbedringer i praksis, bliver spændende at følge.

Hvem skal du vælge?
Konsulent- og revisionsbranchen kan se frem til massiv vækst, takket være de nye dokumentationskrav, da det er dem der skal kontrollere og certificere virksomhedernes klimaaftryk. Har din virksomhed mere end 250 ansatte, er det et lovkrav, at du skal vælge et certificeret konsulenthus. Virksomheder med færre ansatte, er indirekte forpligtet, hvis man er leverandør til virksomheder med 250 eller flere ansatte. Derfor har vi på opfordring fra en række kunder, udvidet Grencheck, så vi fremover måler de enkelte konsulent- og revisionshuses ydelser, herunder indenfor ESG. Målingen gennemføres i Voxmeters erhvervspanel, der omfatter 20.000 virksomheder. Så glæd dig til den næste Greencheck-rapport der udkommer 30. august. Her har vi tilføjet et nyt afsnit, der afdækker 1.500 virksomheders evaluering og anbefalinger af de enkelte revisions- og konsulenthuses ydelser.  

Gratis Greencheck-rapport  
Et årsabonnement på Greencheck koster 46.000 kr. eksklusiv moms og indeholder 2 halvårsrapporter.
Bestiller du et årsabonnement inden den 15. juni 2023, får du rapporten for 1. halvår 2023 gratis med i købet.

Klik her hvis du vil læse mere om Greencheckanalysen.

Datagrundlag
Greencheck er baseret på en befolkningsundersøgelse og en undersøgelse blandt virksomhedsledere. Hvert år gennemføres der 13.000 interview med befolkningen. Samt 2.500 telefoninterviews med virksomhedsledere . Alle interview er fordelt nationalt repræsentativt og indsamles jævnt fordelt hen over årets 52 uger.

Læs mere om metoden

Om Klima

Greencheck™ er Danmarks største uafhængige imageundersøgelse om bæredygtighed. Undersøgelsen er udarbejdet af Voxmeter i august 2020 , på opdrag fra en række af Voxmeters faste kunder. Greencheck™ måler befolkningens opfattelse af brands og virksomheders bidrag til forbedringer af klimaet. Der er tale om en uafhængig undersøgelse af mere end 500 virksomheder og organisationer fordelt i 35 brancher. Der gennemføres årligt 13.000 interview med befolkningen og 2.500 interview med virksomhedsledere i Danmark. Derudover gennemføres der løbende kvalitative interview med virksomhedsledere og eksperter på området. Greencheck™ viser, hvordan brands og virksomheder opfattes inden for bæredygtighed, samt årsagen til at opfattelsen er som den er og bidrager med viden om hvad der skal gøres for at styrke den enkelte virksomheds eller brandets image.

Stikprøver

Første skridt i forhold til at sikre repræsentativiteten er, at samplingen er foretaget korrekt, dvs. alle enheder i universet har lige stor sandsynlighed for at blive udtrukket. Når det gælder befolkningsundersøgelser, sikres dette ved at udtrække en simpel, tilfældig stikprøve fra en totaldatabase indeholdende samtlige mobil- og fastnetnumre. Disse kombineres med genererede numre i aktuelle nummerserier.

Opnåelse

Der præstratificeres i forhold til geografi, mens der opereres med kvoter på køn og alder. Vi tilstræber, at samplingen sikrer, at stikprøven er repræsentativ, men for at sikre den fulde repræsentativitet, benyttes kvoter på køn og alder. Dette overflødiggør en efterfølgende vejning af data. Vejning af data søges altid elimineret eller i hvert fald minimeret, da dette ellers vil øge risikoen for bias og i værste fald en opskalering af en eventuelt skævhed. (Har man i nogle segmenter for få respondenter, vil den statistiske usikkerhed for disse grupper være ekstraordinært høj, hvorfor man har en højere risiko for at have ramt et ikke repræsentativt udsnit af de aktuelle grupper. En fejlkilde, man altså risikerer at øge, når man vejer denne gruppe op).

Telefoninterview og WEB-panel

Interview med den danske befolkning Hver måned interviewer Voxmeter 4,500 nye danskere via Voxmeters B2C-telefonbus. Alle respondenter er tilfældigt udvalgt. Fordelt nationalt repræsentativt og kvoteret efter de seneste tal fra Danmarks Statistik. I forbindelse med Voxmeters telefoninterview rekrutteres respondenterne til Voxmeters web-panel, som består af ca. 100.000 medlemmer. Interview med virksomheder Hver måned interviewer Voxmeter 1,250 nye virksomhedsledere via Voxmeters B2B-telefonbus. Alle virksomheder er tilfældigt udvalgt. Fordelt repræsentativt og kvoteret efter de seneste tal fra erhvervsregistret. I forbindelse med telefoninterviewet, rekrutteres erhvervslederne til Voxmeters erhvervspanel, som består af ca. 20.000 erhvervsmedlemmer.

Mere information? Kontakt gerne:

Christian Stjer
Christian Stjer
Adm. direktør
[email protected]
Tlf: +45 26 83 82 82

© Copyright - Voxmeter