Rekruttering

Vi tager rekrutteringer alvorligt

Vi kan tilbyde jer rekrutteringer af høj kvalitet. Vi har et dygtigt og erfarent hold af rekruttører og gør altid vores yderste for at sikre, at din fokusgruppe bliver en succes.

Når vi står for jeres rekrutteringer, tager vi det seriøst, så I kan koncentrere jer om alle de andre ting, der skal falde på plads, når man afholder en fokusgruppe.

Vi kan være behjælpelige med alle faser fra definition af målgruppen, udformning af screeeningsspørgsmål og selve rekrutteringen til bekræftelsesbreve, rutevejledninger, bekræftelsesopringninger mv.

Vi har erfaringen og ekspertisen, når det kommer til rekrutteringer. Derfor kan vi garantere, at jeres rekruttering lykkes.

rekruttering til kvalitativ interview

Sparring, dialog og rådgivning

Når vi gennemfører en rekruttering, starter vi altid med sammen at evaluere screeningskriterierne og afstemme forventninger. Vi står altid til rådighed, når det gælder dialog og sparring, så vi sikrer, at deltagerne lever op til jeres krav.

På baggrund af dialogen udarbejder vi screeningsspørgsmål og skema, som godkendes af jer før opstarten.

Opstår der uventede udfordringer, tager vi straks fat i jer, så vi samme kan finde den bedste løsning.

Vi kan garantere

Sparring

Kompetent rådgivning om målgruppedefinition

Rekruttering

deltagere, der lever op til kriterierne og som er egnede til at deltage

Kvalitet

Sikkerhed for, at det ønskede antal møder op

Orden i tingene

Vi søger for bekræftelsesbreve, rutevejledninger og respondentlister i den form, I ønsker

Vi sikrer hele processen

Når vi screener via Internettet, følges der altid op telefonisk. Vi rekrutterer aldrig over nettet. Efter verificeringen af, om screeningskriterierne er opfyldt og respondenten har udvist interesse for at deltage, kontakter en af vores interviewere den pågældende. Her stilles samtlige screeningsspørgsmål igen. Formålet er at sikre, at der ikke har været misforståelser eller tastefejl. Alle oplysninger, der afgives af respondenten registreres.

mads_krekruttering_analyser

Den måske vigtigste del af rekrutteringen sker efter, at respondenten har givet tilsagn om at ville deltage. Her er interviewerens fornemmeste opgave at forpligte og dedikere. Deltagerne skal være 100 % bevidste om, hvor vigtigt deres fremmøde er. Denne del har stor betydning for, hvor mange deltagere, man kan forvente møder op til gruppen.

Efter den telefoniske samtale udsendes bekræftelsesbrev via mail. Brevet indeholder alle praktiske oplysninger om tid, sted, emne (i det omfang det er oplyst), incentives, kontaktoplysninger i tilfælde af afbud eller spørgsmål, samt en rute- og parkeringsvejledning.

Én til to dage før interviewets afholdelse, bekræftes aftalen telefonisk. Denne bekræftelse foretages som regel af en supervisor og aldrig af den samme person, som har gennemført rekrutteringen.

I tilfælde af afbud i forbindelse med den telefoniske bekræftelse – eller ved andre sene afbud – gør vi altid alt for at finde en erstatning.

I forbindelse med en rekruttering er der ofte brug for løbende dialog. For eksempel kan der dukke tvivlsspørgsmål op i forhold til screeningskriterier.

Uanset hvad sørger vi for at holde dig som kunde løbende opdateret om, hvordan rekrutteringen skrider frem. Hvis det er et ønske, sender vi løbende respondentlister – ellers sender vi ved rekrutteringens afslutning respondentlister indeholdende alle svar på screeningsspørgsmålene, samt relevante persondata om deltagerne.

Mangler du de perfekte rammer for din næste fokusgruppe?
Så tjek vores​
fokusgruppelokaler med oneway mirror i hjertet af København

Kontakt mig endelig, hvis du har spørgsmål

Anna Midtgaard Christensen
Analysedirektør

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    © Copyright - Voxmeter