Sparekassen Thy har vind i sejlene

Når Sparekassen Thy markant distancerer sig positivt fra de 20 største banker i Danmark på kundeloyalitet, så er det ikke nogen tilfældighed.

der-er-vind-i-sejlene-hos-sparekassen-thy

Sparekassen Thy sætter kunderne i Centrum

Bankens ledelse har valgt at inddrage kunderne, så de ved besked om kundernes oplevelse af både de små og store interaktioner, de har med Sparekassen Thy. Derfor ved banken, hvad kunderne er glade for og hvad de synes, banken kan gøre bedre. På dette oplyste grundlag, udvikler Sparekassen Thy deres forretningen, altid på forkant med kundernes efterspørgsel og input til forbedringsforslag.

Det er viljen til at lytte, der er afgørende

Det kræver mod at stille et spørgsmål med ægte nysgerrighed, for man risikerer at få et svar. Så hvad gør man, hvis man ikke kan lide svaret?

Sparekassen Thy har haft modet til at gå hele vejen ved først at investere ressourcer i systematisk at indhente data på kundeoplevelsen. Og dernæst ved at lytte til og reagere på kundernes svar.
Helt konkret har det betydet, at kundernes loyalitet overfor banken har været støt stigende siden foråret 2020. Og i dag, har banken en kundeloyalitet, der er mere end 10 %-point højere end den bank, der ligger næsthøjest.

antichrn-segmenter-(superloyale)-sparekassen-thy

Opgør med mavefornemmelsen

Det kræver ikke blot mod at turde spørge med ægte nysgerrighed. Det kræver også ydmyghed. For hvis man føler sig helt overbevist om, at man er verdensmester til det, man gør, så bliver det svært at reagere konstruktivt, hvis ens kunder viser sig at sige noget helt andet.

Man skal ikke underkende virksomhedslederes evne til at forudsige fremtiden – med intuition, mavefornemmelse og ved at lytte på vandrørene. Men sådanne ledere, der allerede benytter sig af egen fingerspidsfornemmelse og karisma, bliver ikke mindre gode af at lytte. Og i dag går udviklingen så hurtigt, at man står stærkest, når man har faktuelle holdepunkter og valide data, at navigere efter.
Her er kundernes oplevelse og vurderinger et meget stærkt parameter, at inddrage i udarbejdelsen af sin virksomhedsstrategi og forretningsudvikling.

Sparekassen Thy i stærk fremdrift

Sparekassen Thy har valgt at lade kunderne fortælle dem om mere end 300 kommunikations- og kundeberøringsområder.
Derfor ved de, præcis på hvilke områder, kunderne krediterer banken for at være bedst. Og tilsvarende, på hvilke områder de skal lægge sig i selen, hvis de skal opnå samme kundeopbakning.

Her ses et udpluk af 5 områder, hvor Sparekassen Thy ligger bedste blandt de 20 medvirkende banker.

Læs mere om metoden

Om økonomi & finans

Hver uge fortæller danskerne om alle de forhold, der har indvirkning på deres økonomi. Fx den hidtidige og fremtidige situation omkring beskæftigelse og indkomst. Hertil en lang række demografiske forhold. Danskerne fortæller også, hvor mange penge de har til rådighed til forbrug. Om sin hidtidige og fremtidige økonomiske situation. Om planer for lån, køb på kredit, opsparing og investering.

Banker: Danskerne fortæller om deres holdninger til bankerne, dels om deres image og kommunikation, og dels, evaluerer de deres ydelser.

Realkredit, Forsikring & Pension: Samme proces gennemgås for realkredit, forsikring og pension.

Ejendom: Boligsalg og boligKøb. Flytteplaner. Brug af ejendomsmæglere.

Til- og ombygning: Nyt hus/sommerhus. Køkken. Bad. Loft. Tag. Tilbygning. El-installation.

El-selskaber: Energiform samt planer om vedvarende energi mm.

Metodikken afslører, hvor godt eller skidt ovenstående instanser bidrager til borgernes økonomi.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

WEB-Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.

Mere information? Kontakt gerne:

Christian Stjer
Christian Stjer
Adm. direktør
[email protected]
Tlf: +45 26 83 82 82
Anna M. Christensen
Anna M. Christensen
Analysedirektør
[email protected]
Tlf: +45 26 84 68 51

© Copyright - Voxmeter