energiselskaber

Tak til de mest grønne energiselskaber

Valgkampen er slut. Klimaet har for andet folketingsvalg i træk været det vigtigste område for vælgerne. Nu venter de på, at politikernes grønne valgløfter indfries. 

I Finans kan man i dag læse, at virksomhederne har påtaget sig et grønt ansvar og rykker i rekordfart. Det samme viser Voxmeters Greencheck-måling. Virksomhedernes grønne omstilling bydes velkommen af 89% af befolkningen. Herunder ses, hvilke energiselskaber befolkningen vurderer som de mest klimavenlige. 

Vestas, Siemens, Andel Energi, Energi Fyn & Ørsted

Voxmeters image-måling, Greencheck, måler virksomheders (og brands) grønne indsats. Undersøgelsen er baseret på 13.000 befolkningsinterview og 2.500 virksomhedsinterview årligt.

Voxmeters image-undersøgelse viser, at befolkningen godt er klar over, at det ikke er lige let at være klimavenlig i alle brancher. Befolkningen vurderer, at det er betydeligt lettere for energiselskaber, end det er for eksempelvis flyselskaber. Det, befolkningen lægger vægt på, er, om den enkelte virksomhed har viljen og rent faktisk gør noget.

Voxmeter afdækker 463 virksomheder og brands, herunder 16 energiselskaber. Du kan slå resultatet for alle medvirkende virksomheder op på Voxmeters Greencheck-side.

Image-rapporten uddyber og analyserer din virksomheds grønne image. Blandt andet opfattelsen af din virksomheds (eller brands) grønne budskaber og klimaindsats. Rapporten udgør et analyseredskab og et positionerings- og udviklingsværktøj, der afdækker styrker og svagheder i virksomhedens image. Lige fra opfattelsen af klimaindsats, kommunikation, synlighed, produkter, rådgivning og troværdighed. Greencheck-rapporten udgives hvert halve år. Klik her, og læs mere.

Danmarks ungdom takker for en grønnere fremtid

Hver dag, året rundt, har vi glæden af at byde nye gymnasieklasser, der er på studietursbesøg, velkommen hos Voxmeter.

Eleverne får indblik i meningsmålinger og de faglige aspekter, som fx stikprøve, spørgsmålsformulering og statistisk usikkerhed. Et af de emner, der optager eleverne allermest, er klimaet, fordi det bekymrer dem meget.

Læs mere om metoden

Om Klima

Greencheck™ er Danmarks største uafhængige imageundersøgelse om bæredygtighed. Undersøgelsen er udarbejdet af Voxmeter i august 2020 , på opdrag fra en række af Voxmeters faste kunder. Greencheck™ måler befolkningens opfattelse af brands og virksomheders bidrag til forbedringer af klimaet. Der er tale om en uafhængig undersøgelse af mere end 500 virksomheder og organisationer fordelt i 35 brancher. Der gennemføres årligt 13.000 interview med befolkningen og 2.500 interview med virksomhedsledere i Danmark. Derudover gennemføres der løbende kvalitative interview med virksomhedsledere og eksperter på området. Greencheck™ viser, hvordan brands og virksomheder opfattes inden for bæredygtighed, samt årsagen til at opfattelsen er som den er og bidrager med viden om hvad der skal gøres for at styrke den enkelte virksomheds eller brandets image.

Stikprøver

Første skridt i forhold til at sikre repræsentativiteten er, at samplingen er foretaget korrekt, dvs. alle enheder i universet har lige stor sandsynlighed for at blive udtrukket. Når det gælder befolkningsundersøgelser, sikres dette ved at udtrække en simpel, tilfældig stikprøve fra en totaldatabase indeholdende samtlige mobil- og fastnetnumre. Disse kombineres med genererede numre i aktuelle nummerserier.

Opnåelse

Der præstratificeres i forhold til geografi, mens der opereres med kvoter på køn og alder. Vi tilstræber, at samplingen sikrer, at stikprøven er repræsentativ, men for at sikre den fulde repræsentativitet, benyttes kvoter på køn og alder. Dette overflødiggør en efterfølgende vejning af data. Vejning af data søges altid elimineret eller i hvert fald minimeret, da dette ellers vil øge risikoen for bias og i værste fald en opskalering af en eventuelt skævhed. (Har man i nogle segmenter for få respondenter, vil den statistiske usikkerhed for disse grupper være ekstraordinært høj, hvorfor man har en højere risiko for at have ramt et ikke repræsentativt udsnit af de aktuelle grupper. En fejlkilde, man altså risikerer at øge, når man vejer denne gruppe op).

Telefoninterview og WEB-panel

Interview med den danske befolkning Hver måned interviewer Voxmeter 4,500 nye danskere via Voxmeters B2C-telefonbus. Alle respondenter er tilfældigt udvalgt. Fordelt nationalt repræsentativt og kvoteret efter de seneste tal fra Danmarks Statistik. I forbindelse med Voxmeters telefoninterview rekrutteres respondenterne til Voxmeters web-panel, som består af ca. 100.000 medlemmer. Interview med virksomheder Hver måned interviewer Voxmeter 1,250 nye virksomhedsledere via Voxmeters B2B-telefonbus. Alle virksomheder er tilfældigt udvalgt. Fordelt repræsentativt og kvoteret efter de seneste tal fra erhvervsregistret. I forbindelse med telefoninterviewet, rekrutteres erhvervslederne til Voxmeters erhvervspanel, som består af ca. 20.000 erhvervsmedlemmer.

Mere information? Kontakt gerne:

Christian Stjer
Christian Stjer
Adm. direktør
[email protected]
Tlf: +45 26 83 82 82
Nanna Gabrielsen
Nanna Gabrielsen
Chefkonsulent
[email protected]
Tlf: +45 27 21 08 06

© Copyright - Voxmeter