I denne uge giver vi fri adgang til vores måling for de 40 mest kendte NGO’er i Danmark. På vores NGO-side kan du se den aktuelle kendskabsstatus samt udviklingen de seneste 5 år. Her kan du se resultater for både uhjulpet og hjulpet kendskab.

Uge 5
2023

Ny markedsanalyserapport

- Udkommer 28. februar 2023

Harmonikaindhold

Analyserapporten viser, om jeres PR og kommunikationsindsats rykker sig i den rette retning og i et tilfredsstillende tempo. Herudover får I klarhed over organisationens styrker og svagheder.

Markedsanalysen indledes med en kortlægning af den del af Danmarks befolkning, der er 18 år eller derover, og deres aktuelle relation til din organisation. I markedsanalysen fordeles individerne i Voxmeters segmenteringskort i CEM Intelligence. Segmenteringskortet består af 4 segmenter: Segment 1 – ”Egne støtter” = Din organisations støtter, der betragter din organisation som deres primære organisation. Segment 2 – ”Plukkemodne støtter” = Andre organisationers støtter, der vil skifte organisation og påtænker at støtte din organisation. Segment 3 – ”Potentielle støtter” = Støtter, der ikke er tilfredse med deres nuværende organisation, og som ikke er afvisende overfor at blive kunde i din organisation. Segment 4 – ”Støtter udenfor rækkevidde” = Støtter som ikke kender din organisation, eller som ikke støtter din organisation på grund af et dårligt image, eller som aldrig kunne drømme om at støtte organisationer generelt.

I markedsanalysens anden del uddybes de tre første segmenter; egne, plukkemodne og potentielle støtter. Her uddybes blandt andet kendskab, imageparametre, støtteomtale, synlighed og marketingeffekt. Den sidste del af analysen gennemgår det fjerde segment; støtter udenfor rækkevidde. For hvert område afdækkes den aktuelle status samt udviklingen over 3 år. For hvert parameter kan I få afrapporteret din organisations position målt op imod 7 benchmarks, som I frit selv kan udvælge.

.

Analyserapporten indeholder

 • Markedskort
 • Kendskab
 • Brandposition
 • Støtteomtale
 • Synlighed
 • Marketingeffekt
 • Støttepotentiale

.

Rapporten kan købes med eller uden en mundtlig præsentation af analysens resultater beriget med konklusioner og anbefalinger.

Få gratis opdateringer hver uge

Få de seneste prognoser, analyser og meget mere ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev. 

Her får du som den første, dugfriske tal som opdateres hver uge – helt gratis.

Se også

Læs mere om metoden

Om NGO & organisation

Hver uge fortæller danskerne om deres syn på hjælpe- og interesseorganisationer og deres vurdering af dem.

Danskerne agerer med en lang række organisationer, som beskæftiger sig med alt lige fra politik, beskæftigelse, sundhed, menneskerettigheder til bistandshjælp.

Det fortæller danskerne om organisationerne:

 • Kendskab til hvad de enkelte organisationer står for, hvad de laver og deres relevans.
 • Vurdering af organisationernes virke og resultater.
 • Oplevelser med de enkelte organisationer og vurderingen heraf.
 • I hvilken grad man vil bakke op om de enkelte organisationer i fremtiden.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

WEB-Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.

Mere information? Kontakt gerne:

Nanna Gabrielsen
Nanna Gabrielsen
Chefkonsulent
[email protected]
Tlf: +45 27 21 08 06
Christian Stjer
Christian Stjer
Adm. direktør
[email protected]
Tlf: +45 26 83 82 82

© Copyright - Voxmeter