Webinterview
 

Panel

Kvalitetspanel

Voxmeters interviewmetode og panelhåndtering er helt unik og altafgørende for fundamentet i vores analysearbejde. Vi fokuserer blandt andet på følgende tiltag for at sikre kvaliteten af vores panel:

 1. Rekrutteret via telefon
  52.000 nye rekrutteringer pr. år
 2. Tilfældig udvælgelse
  Blandt 93% mobilnumre og 7% stationære numre
 3. Høj opnåelse
  Succeskriterie: 7 ud af 10 skal sige ja til medlemskab
 4. Kvalitetssikring
  Aflønning via timeløn, ej akkord eller bonus

Vores panelister er naturligvis sikret 100 % anonymitet.

Alle er tilfældigt udvalgt og rekrutteret per telefon

Panel pilVoxmeter gennemfører kun internetinterview, hvor respondenterne udvælges tilfældigt og er rekrutteret til panelet per telefon af uddannede interviewere. Dette sikrer en høj opnåelse og en stor spredning af persontyper. Vi benytter aldrig respondenter, der selv har tilmeldt sig via bannerreklamer, pop-ups til test af hjemmesider eller lignende. Derfor har Voxmeter 100 % kontrol over, hvem medlemmerne er, og at ingen optræder mere end én gang. Det betyder, at panelet er repræsentativt for hele den del af befolkningen, der har adgang til internettet. Læs mere om vores rekrutteringsprincipper her.

Alle persontyper er repræsenteret i panelet

Vi arbejder med en incitamentsstruktur, der imødekommer forskellige persontyper. Som tak for deltagelsen, optjener vores panelister point, som de har mulighed for at bruge på enten donationer til velgørenhed, gavekort, præmielodder eller opsparing. Det giver en høj loyalitet blandt panelisterne.

Som tak til panelisterne støtter vi velgørende formål

Vi arbejder på, at alle typer mennesker føler sig respekteret for den tid, de hjælper os. I 2015 donerede Voxmeter og panelisterne 1.2 mio. kr. til NGO’er. Alle medlemmer honoreres med 1 kr. pr. minut, de udfylder et spørgeskema. Pengene kan de bruge på:

 • Donationer
 • Præmielodder
 • Gavekort og produkter i Voxmeter PanelShop

Detaljeret net af baggrundsinformation

Vi udbygger hele tiden vores baggrundsinformation om panelisterne, for eksempel inden for demografiske og livsstilsrelaterede variable. Læs mere her.

Voxmeters panel består af 83.209 panelister (per 1. januar 2016). Panelet vokser konstant, da der tilføres cirka 900 medlemmer om ugen, som rekrutteres fra de 1.000 telefoninterview, vi ugentligt gennemfører på vores telefonomnibus. Her monitoreres stemmefordelingen på partier, banker og NGO’er, og der er plads til kunder, som ønsker at få stillet ad hoc-spørgsmål. Som en fast bestanddel rekrutteres der til Voxmeters webpanel.

Kundepaneler – opbyg dit eget panel

Voxmeter kan hjælpe dig med at opbygge og vedligeholde dine helt egne paneler – der er typisk tale om kundepaneler, men vores ydelser gælder også paneler, der består af en bestemt borgergruppe, potentielle kunder eller noget helt andet.

Ved at opbygge dit eget panel, kan du effektivt nå din målgruppe og spare penge. Voxmeter har eksempelvis hjulpet Københavns Kommune, Nilfisk-Advance, Coop og Coloplast med at få hurtig adgang til dialog med borgere og forbrugere, samarbejdspartnere og leverandører.

Du er velkommen til at kontakte os for mere information om vores panel og de kundepaneler, vi kan hjælpe dig med.
Læs Panelmedlem fortrolighedspolitik

Se video

Sådan rekrutteres vores panelmedlemmer

Kvalitetsmåling

Kvalitetsmåling

CEM Danskerne

CEM Danskerne

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Anna M. Christensen
Anna M.
Christensen