NGO’erne opnår atter stigende opmærksomhed

Stigende opmærksomhed omkring flere NGO’ers arbejde

Det seneste år har budt på mange anderledes udfordringer, end hvad danskerne ellers er vant til. Det har haft stor indvirkning på NGO’ernes arbejde, som desværre ikke har fået meget opmærksomhed i et medielandskab, der har været domineret af Covid-19.

Nu peger Voxmeters måling dog på, at billedet er begyndt at vende. Størstedelen af NGO’erne kan nu kvittere for en stigende kendskabsgrad – sammenlignet med samme periode i 2020. Dog er det ikke alle NGO’er, der har formået at tiltrække den samme mængde opmærksomhed. Herunder har vi valgt 6 af de 42 organisationer, som Voxmeter monitorerer på ugentlig basis.

Stigende opmærksomhed omkring flere NGO’ers arbejde
Kilde: Voxmeter A/S. Interviewmetode: Telefon. Stikprøve: 51.354 Dataudtræk: 19. maj 2021.

Ny rapport udkommer d. 10. juni

Voxmeter er klar med en helt ny rapport, som belyser det mest relevante om den enkelte organisations PR og Markedsføring. Det vil sige, hvordan den enkelte organisation mest effektivt kan ramme de potentielle støtter. Og, her måler vi stor forskel på typerne af støtter, der er mulige at konvertere til de forskellige organisationer. Det handler med andre ord om at differentiere de enkelte støtter.

Rapporten er på 123 sider, og koster normalt 48.000 kr. – men kan nu erhverves for 26.000 kr. i kampagneperioden, som går frem til udgangen af denne måned. Prisen er eks. moms.


Rapporten indeholder:

Markedskort:

Her får I fordelt den danske befolkning i fire segmenter:

1) Eksisterende støtter
2) Plukkemodne støtter
3) Potentielle støtter
4) Støtter udenfor rækkevidde.

De fire segmenter bruges til at skildre, hvordan jeres PR & Markedsføring udfolder sig i praksis.
Markedskortet illustrerer, i hvilken grad I formår at omdanne de potentielle og plukkemodne støtter til at støtte jer på den korte bane.

I afsnittet om støtter udenfor rækkevidde får I indsigt i hvordan I kan omvende segmentet på længere sigt.
Rapporten indeholder to separate segmenteringsafsnit, hvor I kan se, hvilke informationskanaler I skal benytte jer af for at nå ud til netop disse segmenter.

Kendskab:

Her får I en oversigt over danskernes kendskab til jer i form af et kort, som viser jeres kendskabsgrad. Afsnittet tager afsæt i ”uhjulpet kendskab” og ”hjulpet kendskab. Yderligere får I uddybende benchmark til andre NGO’er samt et overblik over udviklingen for de enkelte NGO’ers kendskabsgrad, de sidste tre år.

Brandposition:

Her får I detaljeret indblik i hvor godt eller mindre godt de, som kender jer, vurderer jer på seks imageparametre. Yderligere indeholder afsnittet også uddybende benchmark samt en oversigt over NGO’ernes udvikling på området, de sidste tre år.

Synlighed:

Afsnittet viser i hvilken grad, at folk erindrer jeres eksterne kommunikation – samlet og opsplittet. Med andre ord får I indgående kendskab til hvor mange, der husker jeres kampagnerelaterede markedsføring, i hvilken grad danskerne husker jer via journalistisk omtale, og hvor stærk jeres tilstedeværelse har været på de sociale medier. På alle tre områder vurderer respondenterne, i hvilken grad man fandt budskabet godt eller skidt. Dette afsnit kommer også med uddybende benchmark og den tilhørende udvikling for de seneste tre år.

Marketingeffekt:

Her får I opgjort i hvilken grad, at jeres kommunikation har formået at skabe flere potentielle og plukkemodne støtter, i forhold til det foregående år. Dette afsnit kommer også med uddybende benchmark og et overblik over de seneste tre års udvikling.

Segmentering af de potentielle støtter:

Her får I vist, hvor de plukkemodne og potentielle støtter befinder sig. Det gælder både demografisk, men også ift. deres livscyklus. Yderligere får I detaljeret indblik i deres færden i medielandskabet. Her kan I se, hvilke internetplatforme, tv- og radiostationer, aviser, ugeblade og magasiner (online + fysisk print) støtterne benytter sig af.

Støtter udenfor rækkevidde:

Afsnittet gennemgår hvilke typer, der fravælger jer på grund af manglende kendskab, dårligt image og de persontyper, som aldrig støtter NGOer.

 

Vil du høre mere om rapporten, eller hvordan Voxmeter kan hjælpe jer? Skriv til Adm. Direktør Christian Stjer på [email protected] eller ring i dag på +45 70 20 23 24, så hjælper vi dig.

Kontakt os nu
70 20 23 24 • [email protected]

Læs mere om metoden

Om NGO & organisation

Hver uge fortæller danskerne om deres syn på hjælpe- og interesseorganisationer og deres vurdering af dem.

Danskerne agerer med en lang række organisationer, som beskæftiger sig med alt lige fra politik, beskæftigelse, sundhed, menneskerettigheder til bistandshjælp.

Det fortæller danskerne om organisationerne:

  • Kendskab til hvad de enkelte organisationer står for, hvad de laver og deres relevans.
  • Vurdering af organisationernes virke og resultater.
  • Oplevelser med de enkelte organisationer og vurderingen heraf.
  • I hvilken grad man vil bakke op om de enkelte organisationer i fremtiden.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

WEB-Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.

Mere information? Kontakt gerne:

Nanna Gabrielsen
Nanna Gabrielsen
Chefkonsulent
[email protected]
Tlf: +45 27 21 08 06
Christian Stjer
Christian Stjer
Adm. direktør
[email protected]
Tlf: +45 26 83 82 82

© Copyright - Voxmeter