Svækket tillid til det  politiske system
Foto: Pressefoto / Folketinget


29. april 2021 / i Politik & Samfund

Tilliden til det politiske system er under pres

Voxmeters konjunkturbarometer viser fremtrædende tendenser, der kalder på handling

CEM Intelligence er Voxmeters datakrystalkugle, som løbende fortæller hvor, at der sker store eller tiltagende udsving – enten i samfundet eller indenfor specifikke brancher. Disse udsving visualiseres på baggrund af ugentlige interviews baseret på repræsentative stikprøver, udtrukket blandt Voxmeters panel. Et panel bestående af 13.000 beslutningstagere i danske virksomheder og mere end 100.000 danskere. Validiteten i stikprøverne udmærker sig ved, at alle individer er tilfældigt udvalgt og inviteret til at deltage i panelet, via telefon. Den følgende artikel tager udgangspunkt i to ud af hundredvis af områder, hvor systemet melder om signifikante udsving.

De politiske spændinger har gødet en mistillid til de folkevalgte

Det forgangne år har ikke alene budt på en pandemi. Politiske fløjkrige, interne kampe og uro i folkehavet er også blevet en del af dagligdagen, hvor tilliden til den politiske institution er kraftigt faldende.

Kommunalpolitik er den kolde kartoffel

I dag har kun lidt mere end en tredjedel af borgerne tillid til kommunalpolitikerne. Set over en bred kam viser de seneste data, at der hersker en stærkt faldende tiltro i befolkningen til kommunalpolitikerne. Og, med et snarligt kommunalvalg i november er denne udvikling ikke mindre interessant. I løbet af det seneste år er tilliden til kommunalpolitikerne faldet med 16%. Tilliden har altså lidt et gevaldigt knæk.

Tillid til kommunalpolitikerne
CEM Intelligence består af mange sektioner. Én af disse udmønter sig i en uddybende kommuneborgerundersøgelse kaldet ”Kommunebarometer”. Her vurderer borgerne de vigtigste borgerrelationer, som de har med deres kommune. Kommunebarometeret kan køres ud for den enkelte kommune i Danmark. Rapporten identificerer alle de parametre, hvor den enkelte kommune vurderes at stå stærkt og mindre stærkt.

Knækket tillid til systemet

Politikerne står overfor en stadigt større opgave, i takt med at borgernes tillid til politikerne er kraftigt faldende. En kedelig udvikling, der er forårsaget af flere markante kræfter. Lige fra covid-19, større partiopbrud, personskandalesager og partihoppere. Disse forhold monitorerer Voxmeter også, og her kan vi segmentere ned på de enkelte partier, vælgertyper og meget mere.

Tillid til det politiske system

Dansk Konjunkturbarometer udkommer hver måned

Ønsker du indsigt, i hvad der rør sig blandt beslutningstagere i danske virksomheder og uddybende viden om danskerne, kan du nu købe et årsabonnement på Dansk Konjunkturbarometer. Det koster kun 36.000 kr. og rapporten udkommer den 5. hverdag hver måned. Du kan få et udsnit af rapporten for april, helt gratis. Hvis du vil vide mere, så kontakt Voxmeters analysedirektør, Anna M. Christensen [email protected]. Eller ring nu på +45 7020 2324.

Kontakt os nu
70 20 23 24 • [email protected]

Læs mere om metoden

Om politik & samfund

Hver uge fortæller danskerne, hvad de mener om politik og andre samfundsforhold, men også de mere nære ting som fx om forholdene i deres kommune.

Indenfor politik beretter danskerne hver uge om, hvilket parti man vil stemme på. Om man har tillid til regeringen, oppositionen, ministrene og politikerne. Eller i hvilken grad man mener, den aktuelle debat er relevant. Om mediernes formidling af politik. Om danskernes interesse og involvering i politik og så videre.

Danskerne fortæller også om, hvilke samfundsemner de mener burde prioriteres netop nu. Hvilke bekymringer der ligger dem stærkest på sinde. Samt holdninger til fx transport, energi, klima, forurening, fødevarer, infrastruktur, skoler, indvandrere mm.

Danskerne fortæller også om, hvordan det er at bo i deres kommune. Fx vurdering af borgmesteren og kommunalpolitikerne. Kommunens evne til at skabe gunstige forhold for erhvervslivet og udbuddet af arbejdspladser. Vurdering af kommunens institutioner, skoler, udbud af fritids- og kulturaktiviteter, ældrepleje, renovation, mm.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

WEB-Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.

Mere information? Kontakt gerne:

Anna Midtgaard Christensen
Anna M. Christensen
Analysedirektør
[email protected]
Tlf: +45 26 84 68 51
Christian Stjer
Christian Stjer
Adm. direktør
[email protected]
Tlf: +45 26 83 82 82

© Copyright - Voxmeter