Bilundersøgelser

Vi udarbejder dine analyser om bilmarkedet
og gennemfører dit interviewarbejde

Voxmeter indsamler indsigter om det meste, der kan gøre dig klogere på bilkunderne. For eksempel salgsprognoser, salgsargumenter, PR, markedsføring, loyalitet, værksteder og eftermarkedet.

Hvert år gennemfører vi mere end 120.000 interviews, fordelt ugentligt. Alle indsigter er samlet i Voxmeters analyseplatform CEM Cars Intelligence.

Du kan både købe enkeltanalyser, analyserådgivning og foredrag. Eller du kan købe adgang til hele analysepakken, der består af en analyseportal, rapporter, support og rådgivning.

Du kan læse mere om rapportudvalget herunder, og har du spørgsmål, så kan du altid kontakte os HER

Harmonikaindhold

CEM Intelligence™ er et analyseværktøj, der hjælper bilbranchen med at forbedre image, kommunikation, markedsføring, kundeloyalitet og forretningsudvikling. Løsningen bygger på et stort organiseret datagrundlag, bestående af ugentligt indsamlede kundeundersøgelser, som understøtter udarbejdelsen af effektive strategier og indsatsplaner. Udover analyseværktøjet, yder Voxmeter rådgivning og ad-hoc-analyser.

Voxmeter har svar på det meste om bilkunderne. Hvert år gennemfører vi 136.000 interviews med bilejerne.

Bilanalyser

Hver af nedenstående analyser, udfører vi både for importører, forhandlere og værksteder.

Forretningsudvikling

Analyserapporten indeholder findings, konklusioner og anbefalinger, der bidrager til at forbedre din forretnings markedsposition. Rapporten identificerer din forretnings styrker og svagheder, der på baggrund af en driveranalyse rang-ordnes efter, hvilke indsatsområder der er de vigtigste. Analysen omfatter hele forretningen – både image, marketing, loyalitet, benchmarksanalyse og trends. Rapporten er derfor særlig værdifuld i arbejdet med forretningsudvikling.

Harmonikaindhold

I kombination mellem en omfattende databank, indeholdende fakta om kunderne samt vores forretningsmodel CEM Intelligence™ guider vi din forretning til øget succes igennem konkrete findings. Det vil sige identificering af relevante indsigter, der måtte stå i vejen for en optimal sammenhængskraft mellem din organisations afdelinger og hermed forretningens samlede kundetække.

Kundedatabasen opdateres ugentligt via feedback fra bilkunderne selv. Det sker via 113.000 årlige kundeinterviews. Her afdækkes alle relevante forhold indenfor PR, image, markedsføring og kundetilfredshed (læs mere i de efterfølgende analyseafsnit). Inputs direkte fra kunderne selv udgør forudsætningen for den mest effektive og tidsaktuelle forretningsudvikling. CEM Intelligence tager udgangspunkt i ledelsesfilosofien Customer Experience Management og har dannet grundlag for Voxmeters rådgivning af bilimportører, -forhandlere og -værksteder siden 2015.

Analysen indeholder

     • Vigtigste findings
     • Konklusion
     • Anbefalinger
     • Styrker og svagheder
     • Kundernes aktuelle efterspørgsel
     • Image
     • Markedsanalyse
     • Marketing
     • Konkurrentanalyse
     • Trends og prognoser.

Analysen indbefatter en præsentation af de vigtigste findings, konklusioner og anbefalinger fulgt op med levering af en uddybende analyserapport.

KPI-rapport

Ønsker du, at der skal følges op på de identificerede indsatsområder samt de mål, du ønsker realiseret indenfor de næste 12 måneder, leverer vi en KPI-rapport. En rapport, der leveres enten månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller årligt efter eget ønske. En KPI-rapport omfatter typisk de 10-15 vigtigste indsatsområder og leveres i et kortfattet år-til-dato-format.

KPI-rapporten indeholder

     • Vigtigste indsatsområder
     • Startposition
     • Aktuel status
     • Anbefalede mål

.

Klik her for yderligere information.

Markedsanalyse

Rapporten analyserer effekten af din forretnings markedsføring og kortlægger, hvor godt jeres kommunikation performer sammenlignet med lignende brands. Rapporten afdækker, hvorvidt jeres kommunikation når ud til de ønskede målgrupper, samt i hvilken grad populationen påvirkes positivt eller negativt. Rapporten identificerer styrker og svagheder i jeres markedsføringsstrategi og indeholder findings og anbefalinger.

Rapport om markedsanalyse
Harmonikaindhold

Analyserapporten viser, om jeres PR og kommunikationsindsats rykker sig i den rette retning og i et tilfredsstillende tempo. Herudover får I klarhed over din forretnings styrker og svagheder.

Markedsanalysen indledes med en kortlægning af den del af Danmarks befolkning, der er 18 år eller derover, og deres aktuelle relation til dit mærke og virksomhed. I markedsanalysen fordeles individerne i Voxmeters segmenteringskort i CEM Intelligence. Segmenteringskortet består af 4 segmenter: Segment 1 – ”Eksisterende kunder” = Dine kunder i relation til bilimportør (mærke), forhandler eller værksted. Segment 2 – ”Plukkemodne kunder” = Andres kunder, der vil skifte mærke/virksomhed og påtænker at blive kunde, relateret til mærke, forhandler eller værksted. Segment 3 – ”Potentielle kunder” = Kunder, der ikke er tilfredse med deres nuværende mærke, seneste forhandler eller værksted og som ikke er afvisende overfor at blive kunde hos dig. Segment 4 – ”Kunder udenfor rækkevidde” = Andres kunder, der enten ikke vil skifte mærke eller virksomhed, eller som ikke kender mærke/virksomhed, eller som aldrig kunne drømme om at blive kunde, eller har en økonomi der ikke er relevant for mærket.

I markedsanalysens anden del uddybes de tre første segmenter; egne, plukkemodne og potentielle kunder. Her uddybes blandt andet kendskab, imageparametre, kundeomtale, synlighed og marketingeffekt. Den sidste del af analysen gennemgår det fjerde segment; kunder udenfor rækkevidde. For hvert område afdækkes den aktuelle status samt udviklingen over 3 år. For hvert parameter kan I få afrapporteret dit mærkes eller virksomheds position målt op imod 7 benchmarks, som I frit selv kan udvælge.

Analyserapporten indeholder

     • Markedskort
     • Kendskab
     • Brandposition
     • Kundeomtale
     • Synlighed
     • Marketingeffekt
     • Kundepotentiale

Rapporten kan købes med eller uden en mundtlig præsentation af analysens resultater beriget med konklusioner og anbefalinger.

.

Klik her for yderligere information.

Segmentanalyse

Segmentanalysen giver detaljeret viden om tre specifikke kundesegmenter. Tre segmenter I enten selv vælger, eller CEM Intelligence identificerer. Forslag til tre segmenter i selv vælger og ønsker at blive klogere på, kunne f.eks. være: 1) personer der er sikker på de vil købe jeres bilmærke indenfor 6 måneder. 2) Personer overvejer at købe jeres mærke indenfor 6 måneder. 3) Personer der vil købe bil de næste 3 måneder i en bestemt prisklasse. Segmenter vi beder CEM Intelligence om at identificere, kunne fx være de tre mest plukkemodne kundesegmenter. Hvert segment beskrives med en uddybende kundeprofil, samt hvor I opnår den højeste hitrate i medierne, udspecificeret for Tv, printmedier og web. Derudover segmentets foretrukne serviceaftale og finansieringsform.

Rapport om segmentanalyse
Harmonikaindhold

Segmentanalysen er en udvidet marketinganalyse og udgør et værdifuldt værktøj i dit kampagnearbejde. Segmentanalysen giver dig detaljerede data, der tegner en udspecificeret profil af et specifikt segment, du selv vælger. Det kunne være personer, der indenfor de næste 12 måneder fx påtænker at købe en elbil. Eller personer, der fx påtænker at skifte bilforhandler eller værksted.

En segmentrapport indeholder en profil af tre segmenter, som du selv vælger, eller vi hjælper dig med at definere.

I første afsnit får du en kort overordnet profil af de tre segmenter hver især. De næste afsnit fortæller dig, hvor mange individer der er i segmentet, hvor de bor samt deres gennemsnitsalder. Dernæst fastlægges, hvilke medier de primært benytter – både indenfor tv, radio, print og online. Derpå føler en kortlægning af deres internetadfærd. Dernæst får du klarhed over segmenternes ønsker, lige fra bilfinansiering, konfiguration, servicepakke, forsikring mv. Og i den afsluttende del får du indblik i de mere bløde fakta, fx fritidsinteresser, holdninger og bekymringer. Rapporten slutter af med en kort demografisk baggrundsprofil.

Segmentanalysen giver dig altså en stor mængde opdaterede data som du kan bruge operationelt til at styrke dit kampagnearbejde. Et særdeles værdifuldt supplement, til den traditionelle marketingsanalyse.

Segmentrapporten indeholder

     • Overordnet profil
     • Finansieringsønske
     • Konfigurationsønske
     • Servicepakkeønske
     • TV og printmedier
     • Internetadfærd
     • Fritidsinteresser
     • Holdninger
     • Bekymringer
     • Baggrund/Demografi

Rapporten kan købes med eller uden en mundtlig præsentation af analysens resultater beriget med konklusioner og anbefalinger.

Datagrundlag

Segmentrapporten trækker på data fra Voxmeters panel, der tæller mere end 100.000 danskere og 20.000 virksomhedsledere.

I nedenstående figur kan du se alle de data, der løbende opdateres via besvarelser af medlemmerne. Dette sker gennem 12 spørgeskemaer, som medlemmerne modtager i løbet af et år.

.

Klik her for yderligere information.

.

Bilmærkeloyalitet

Rapporten afdækker loyaliteten blandt din forretnings kunder. Loyaliteten afrapporteres via NPS og andelen af aktive ambassadører. Årsagerne til graden af loyalitet, identificeres på relevante kundeberøringsområder.
Lige fra oplevelse og vurdering relateret til salg, pris, økonomi, leveringstid, betjening, service, værkstedsservice, finansieringsform, forsikring, købeformsmuligheder, forhandler- og værkstedsafstand, køreegenskaber, drivmiddelsudbud, bilstørrelsesmuligheder, serviceinformation, m.fl. Rapporten indeholder benchmark og 5 års udvikling, samt findings og anbefalinger.

rapport om kundeloyalitet
Harmonikaindhold

Som det fremgår af nedenstående indholdsfortegnelse, afdækker Voxmeter et ganske betydeligt antal kundeberøringsområder. Her kan du få leveret en særskilt analyse om de enkelte sektioner i indholdsfortegnelsen.

Du kan også bestille den store CEM Intelligence-analyse. Her får du afdækket de væsentligste områder, der tilsammen afgør, i hvilken grad bilkunderne er tilfredse eller utilfredse. Her får du identificeret præcis de områder, hvor din bilvirksomhed med størst effekt kan sætte ind for at øge kundeloyaliteten. CEM Intelligence-rapporten følges op med en mundtlig præsentation beriget med konklusioner og anbefalinger.

Analysen indeholder

Analysen uddyber alle væsentlige forhold om nedenstående. Det sker via en afklaring af kundernes prioriteringer, vurdering af vigtighed og evaluering, behovsafstemning og uddybning af bevæggrunde og årsagsforklaringer. Det gælder forhold relateret til, bilmærke, forhandler og værksted. Og en afdækning af relevante forhold indenfor nedenstående hovedområder:

     • Prisklasse
     • Bilstørrelse
     • Finansiering
     • Brændstof
     • Ekstraudstyr
     • Køreegenskaber
     • Service
     • Produkter
     • Autohjælp
     • Forsikring
     • Serviceaftale
     • Værksted.

Du kan frit vælge, hvilke af ovenstående sektioner du ønsker at få analyseret.

.

Klik her for yderligere information.

Dansk konjunkturbarometer

Få viden om det, der sker, før det sker!

Få et unikt indblik i virksomhedernes og befolkningens aktuelle situation og fremtidsplaner via Voxmeters omfattende interviewundersøgelse. Vi gennemfører 2.000 interviews om ugen for at sikre, at vores statistikker og prognoser er mest muligt præcise. Med direkte adgang til virksomhederne og borgerne selv, kan vi forudsige kommende tendenser og begivenheder via et solidt datagrundlag. Dermed kan vores månedlige konjunkturrapport hjælpe dig med at træffe rettidige beslutninger og navigere i en konstant skiftende verden.

Harmonikaindhold

I rapporten får du tremåneders-prognoser for de mest væsentlige markeds- og samfundsområder. Du varsles om, hvad der sker, før det sker, og er dermed på forkant med kommende tendenser. Varslingen kommer direkte fra danskerne og de danske virksomheder. Dels via Voxmeters befolkningspanel, dels via vores virksomhedspanel. Rapporten udkommer hver måned.

.

Rådgivning og løsninger

Vi hjælper bilvirksomheder med at identificere de vigtigste indsatsområder, når det gælder forretningsudvikling, marketing og kundeengagement.

Vi løser både rådgivningsopgaver på ad-hoc-basis, men indgår lige så ofte samarbejdsaftaler for et eller flere år ad gangen. Vores løsninger er altid tilpasset den enkelte bilforretnings aktuelle behov, uanset virksomhedens kompleksitet og størrelse.

Vi leverer altid en fleksibel løsning, hvor virksomheden får adgang til vores analyseportal. Her kan alle analyserapporter frit downloades efter behov.

analyseløsning

Kontakt mig endelig, hvis du har spørgsmål

Emil Christiansen Englund
Analyse- & IT-konsulent

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    © Copyright - Voxmeter