Bilundersøgelser

Alt om bilkunderne samlet ét sted

Analyser

Hver af nedenstående analyser, udfører vi både for importører, forhandlere og værksteder.

Forretningsudvikling

Customer Experience Management

Harmonikaindhold

I kombination mellem en omfattende databank, indeholdende fakta om kunderne samt vores forretningsmodel CEM Intelligence™ guider vi din forretning til øget succes igennem konkrete findings. Det vil sige identificering af relevante indsigter, der måtte stå i vejen for en optimal sammenhængskraft mellem din organisations afdelinger og hermed forretningens samlede kundetække.

Kundedatabasen opdateres ugentligt via feedback fra bilkunderne selv. Det sker via 113.000 årlige kundeinterviews. Her afdækkes alle relevante forhold indenfor PR, image, markedsføring og kundetilfredshed (læs mere i de efterfølgende analyseafsnit). Inputs direkte fra kunderne selv udgør forudsætningen for den mest effektive og tidsaktuelle forretningsudvikling. CEM Intelligence tager udgangspunkt i ledelsesfilosofien Customer Experience Management og har dannet grundlag for Voxmeters rådgivning af bilimportører, -forhandlere og -værksteder siden 2015.

.

Analysen indeholder

 • Vigtigste findings
 • Konklusion
 • Anbefalinger
 • Styrker og svagheder
 • Kundernes aktuelle efterspørgsel
 • Image
 • Markedsanalyse
 • Marketing
 • Konkurrentanalyse
 • Trends og prognoser

.

Analysen indbefatter en præsentation af de vigtigste findings, konklusioner og anbefalinger fulgt op med levering af en uddybende analyserapport.

.

KPI-rapport

Ønsker du, at der skal følges op på de identificerede indsatsområder samt de mål, du ønsker realiseret indenfor de næste 12 måneder, leverer vi en KPI-rapport. En rapport, der leveres enten månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller årligt efter eget ønske. En KPI-rapport omfatter typisk de 10-15 vigtigste indsatsområder og leveres i et kortfattet år-til-dato-format.

.

KPI-rapporten indeholder

 • Vigtigste indsatsområder
 • Startposition
 • Aktuel status
 • Anbefalede mål

.

Klik her for yderligere information.

Markedsanalyse

Tiltræk flere kunder

Harmonikaindhold

Analyserapporten viser, om jeres PR og kommunikationsindsats rykker sig i den rette retning og i et tilfredsstillende tempo. Herudover får I klarhed over din forretnings styrker og svagheder.

Markedsanalysen indledes med en kortlægning af den del af Danmarks befolkning, der er 18 år eller derover, og deres aktuelle relation til dit mærke og virksomhed. I markedsanalysen fordeles individerne i Voxmeters segmenteringskort i CEM Intelligence. Segmenteringskortet består af 4 segmenter: Segment 1 – ”Eksisterende kunder” = Dine kunder i relation til bilimportør (mærke), forhandler eller værksted. Segment 2 – ”Plukkemodne kunder” = Andres kunder, der vil skifte mærke/virksomhed og påtænker at blive kunde, relateret til mærke, forhandler eller værksted. Segment 3 – ”Potentielle kunder” = Kunder, der ikke er tilfredse med deres nuværende mærke, seneste forhandler eller værksted og som ikke er afvisende overfor at blive kunde hos dig. Segment 4 – ”Kunder udenfor rækkevidde” = Andres kunder, der enten ikke vil skifte mærke eller virksomhed, eller som ikke kender mærke/virksomhed, eller som aldrig kunne drømme om at blive kunde, eller har en økonomi der ikke er relevant for mærket.

I markedsanalysens anden del uddybes de tre første segmenter; egne, plukkemodne og potentielle kunder. Her uddybes blandt andet kendskab, imageparametre, kundeomtale, synlighed og marketingeffekt. Den sidste del af analysen gennemgår det fjerde segment; kunder udenfor rækkevidde. For hvert område afdækkes den aktuelle status samt udviklingen over 3 år. For hvert parameter kan I få afrapporteret dit mærkes eller virksomheds position målt op imod 7 benchmarks, som I frit selv kan udvælge.

.

Analyserapporten indeholder

 • Markedskort
 • Kendskab
 • Brandposition
 • Kundeomtale
 • Synlighed
 • Marketingeffekt
 • Kundepotentiale

.

Rapporten kan købes med eller uden en mundtlig præsentation af analysens resultater beriget med konklusioner og anbefalinger.

.

Klik her for yderligere information.

Segmentanalyse

Vind flere kunder

Harmonikaindhold

Segmentanalysen er en udvidet marketinganalyse og udgør et værdifuldt værktøj i dit kampagnearbejde. Segmentanalysen giver dig detaljerede data, der tegner en udspecificeret profil af et specifikt segment, du selv vælger. Det kunne være personer, der indenfor de næste 12 måneder fx påtænker at købe en elbil. Eller personer, der fx påtænker at skifte bilforhandler eller værksted.

En segmentrapport indeholder en profil af tre segmenter, som du selv vælger, eller vi hjælper dig med at definere.

I første afsnit får du en kort overordnet profil af de tre segmenter hver især. De næste afsnit fortæller dig, hvor mange individer der er i segmentet, hvor de bor samt deres gennemsnitsalder. Dernæst fastlægges, hvilke medier de primært benytter – både indenfor tv, radio, print og online. Derpå føler en kortlægning af deres internetadfærd. Dernæst får du klarhed over segmenternes ønsker, lige fra bilfinansiering, konfiguration, servicepakke, forsikring mv. Og i den afsluttende del får du indblik i de mere bløde fakta, fx fritidsinteresser, holdninger og bekymringer. Rapporten slutter af med en kort demografisk baggrundsprofil.

Segmentanalysen giver dig altså en stor mængde opdaterede data som du kan bruge operationelt til at styrke dit kampagnearbejde. Et særdeles værdifuldt supplement, til den traditionelle marketingsanalyse.

.

Segmentrapporten indeholder

 • Overordnet profil
 • Finansieringsønske
 • Konfigurationsønske
 • Servicepakkeønske
 • TV og printmedier
 • Internetadfærd
 • Fritidsinteresser
 • Holdninger
 • Bekymringer
 • Baggrund/Demografi

.

Rapporten kan købes med eller uden en mundtlig præsentation af analysens resultater beriget med konklusioner og anbefalinger.

.

Datagrundlag

Segmentrapporten trækker på data fra Voxmeters panel, der tæller mere end 100.000 danskere og 20.000 virksomhedsledere.

I nedenstående figur kan du se alle de data, der løbende opdateres via besvarelser af medlemmerne. Dette sker gennem 12 spørgeskemaer, som medlemmerne modtager i løbet af et år.

.

Klik her for yderligere information.

.

Kundeloyalitet

Fasthold flere kunder

Harmonikaindhold

Som det fremgår af nedenstående indholdsfortegnelse, afdækker Voxmeter et ganske betydeligt antal kundeberøringsområder. Her kan du få leveret en særskilt analyse om de enkelte sektioner i indholdsfortegnelsen.

Du kan også bestille den store CEM Intelligence-analyse. Her får du afdækket de væsentligste områder, der tilsammen afgør, i hvilken grad bilkunderne er tilfredse eller utilfredse. Her får du identificeret præcis de områder, hvor din bilvirksomhed med størst effekt kan sætte ind for at øge kundeloyaliteten. CEM Intelligence-rapporten følges op med en mundtlig præsentation beriget med konklusioner og anbefalinger.

.

Analysen indeholder

Analysen uddyber alle væsentlige forhold om nedenstående. Det sker via en afklaring af kundernes prioriteringer, vurdering af vigtighed og evaluering, behovsafstemning og uddybning af bevæggrunde og årsagsforklaringer. Det gælder forhold relateret til, bilmærke, forhandler og værksted. Og en afdækning af relevante forhold indenfor nedenstående hovedområder:

 • Prisklasse
 • Bilstørrelse
 • Finansiering
 • Brændstof
 • Ekstraudstyr
 • Køreegenskaber
 • Service
 • Produkter
 • Autohjælp
 • Forsikring
 • Serviceaftale
 • Værksted

.

Du kan frit vælge, hvilke af ovenstående sektioner du ønsker at få analyseret.

.

Klik her for yderligere information.

Dansk konjunkturbarometer

Få viden om det, der sker, før det sker

Harmonikaindhold

I rapporten får du tremåneders-prognoser for de mest væsentlige markeds- og samfundsområder. Du varsles om, hvad der sker, før det sker, og er dermed på forkant med kommende tendenser. Varslingen kommer direkte fra danskerne og de danske virksomheder. Dels via Voxmeters befolkningspanel, dels via vores virksomhedspanel. Rapporten udkommer hver måned.

.

Rådgivning og løsninger

Vi hjælper bilvirksomheder med at identificere de vigtigste indsatsområder, når det gælder forretningsudvikling, marketing og kundeengagement.

Vi løser både rådgivningsopgaver på ad-hoc-basis, men indgår lige så ofte samarbejdsaftaler for et eller flere år ad gangen. Vores løsninger er altid tilpasset den enkelte bilforretnings aktuelle behov, uanset virksomhedens kompleksitet og størrelse.

Vi leverer altid en fleksibel løsning, hvor virksomheden får adgang til vores analyseportal. Her kan alle analyserapporter frit downloades efter behov.

Information eller hjælp?

Du er altid velkommen til at skrive eller ringe…

  Navn

  E-mail

  Firmanavn

  Besked

  Christian-Stjer-Voxmeter

  Christian Stjer
  Adm. direktør
  [email protected]
  +45 26 83 82 82

  © Copyright - Voxmeter