Danskerne foretrækker en folkevogn

Det er realistiske forventninger snarere end store drømme, der bestemmer, hvilken bil hr. og fru Jensen køber næste gang.

Hvilket eller hvilke bilmærker påtænker du at købe, næste gang du skal købe bil?

Stillet over for dette konkrete spørgsmål, svarer danskerne overvejende rationelt. Det kan godt være, at de drømmer om en Porsche, Jaguar eller Alfa Romeo, men de svarer lidt mere nøgternt: VW, Toyota eller Volvo.

I den aktuelle højkonjunktur vi fortsat befinder os i, sniger der sig også en Audi og en Mercedes ind i Top-5 på danskernes ønskeseddel. Men den dominerende efterspørgsel tilgodeser Skoda, Kia og Peugeot. Tre mærker der har formået at kommunikere sig i stilling til en aktuel efterspørgsel blandt mere end 10 pct. af bilejerne Dyrere mærker som Tesla og BMW sniger sig også ind i Top-10.

Udfordringen for både importører og forhandlere er, at de i grove træk benytter sig af de samme markedsføringsgreb og de samme kommunikationsvaner, vurderer Christian Stjer, adm. direktør for Voxmeter. Derfor ser vi heller ikke de store ændringer i mærkernes indbyrdes position, mener han.

»For at bryde denne cyklus, gælder det om at identificere de ting, som fx Citroën-ejere i særlig grad sætter pris på. Hvad helt præcist gør mærket til ”deres” mærke? spørger Christian Stjer og fortsætter: »I stedet for at bruge penge på markedsføring, der alt for nemt forveksles med konkurrenternes, gælder det om at kende sin målgruppe og vide konkret, hvorfor de fx er glade for Citroën, og hvorfor lige netop dette mærke tænder dem.«

Voxmeters segmentanalyse hjælper importører og forhandlere med at identificere eksisterende og potentielle kunder. Afdække de specifikke årsager til at de vælger et bestemt mærke, fremfor et andet. Hvem de er; deres fritidsinteresser, holdninger, bekymringer, livsstil. Og sidst, men ikke mindst, hvor de helt specifikt befinder sig i medielandskabet.

Se mere om Voxmeters analyseplatform CEM Cars Intelligence her.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Christian Stjer på telefon eller e-mail; 26838282 eller [email protected].

Bemærk at datamodulet kun er live i en uge efter publicering af artiklen.

Læs mere om metoden

Om livsstil & forbrug

”Livsstil og Forbrug” er en 360 graders monitorering af danskernes civilliv. Her fortæller danskerne om deres hidtidige og fremtidige adfærd, og når det er relevant, vurderer de involverede virksomheder.

  • Fritid: Familie & venner. Fritidsinteresser. Hobby. Sportsaktivitet. Kæledyr.
  • Medieforbrug: Brug af klassiske og sociale medier og fremtidige planer.
  • Forbrug: Fødevarer. TakeAway. Tøj. Sundhed & Pleje. Radio & Tv. Bøger. Øvrigt Udstyr.
  • Oplevelser: Restaurant & Café. Rejser. Forlystelser. Seminarer, Kurser, Uddannelse.
  • Sundhed: Kostvaner. Sundhed. Mental balance.
  • Boligindretning: Møbler. Boligtilbehør. Kunst. Hvidevarer. Værktøj. Haveredskaber.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

WEB-Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.

Mere information? Kontakt gerne:

Anna M. Christensen
Anna M. Christensen
Analysedirektør
[email protected]
Tlf: +45 26 84 68 51

© Copyright - Voxmeter