Voxhot analyse om festivaler

Mænd vil på Copenhell og kvinderne vil på Tinderbox

Mens det danske efterårsvejr snart bliver til vinter, begynder de danske festivaler at annoncere de første navne til den danske festivalsæson.

 

Men selvom musikprogrammet betyder meget for billetsalget, er gæsternes tilfredshed også vigtig, og her gør Copenhell og Tinderbox noget rigtigt. Henholdsvis 47 og 46% ville anbefale en af de to festivaler til deres venner og kollegaer, og selvom de to festivaler er beliggende på Fyn og i København, er deres geografiske rækkevidde bred.

Mændene vil have rock og kvinderne vil have diversitet

 

De to højdespringere adskiller sig markant på kønsfordelingen. Rock-festivalen Copenhell er i høj kurs hos det mandlige køn, mens den alsidige festival Tinderbox scorer højt hos kvinderne.

 

Især i de ældre aldersgrupper er Copenhell meget mandspræget, hvor 0% af kvinderne over 50 år har svaret, at de vil anbefale Copenhell til deres venner eller kollegaer. Det ser mere lovende ud i de yngre generationer, hvor 49% af kvinderne i alderen 35-49 ville anbefale den sortklædte festival til deres venner

Northside for de gamle, Distortion for de unge, Smukfest for alle

 

Den københavnske festival Distortion adskiller sig fra de andre ved at have et meget højt antal unge, der vil anbefale festivalen. De ældre? Ikke så meget. Omvendt ser det næsten ud til at være tilfældet for den aarhusianske festival, der scorer højt hos de ældre.

Den største aldersdiversitet ser vi hos Smukfest, der scorer højt hos alle aldersgrupper og derfor kan antages at være en festival for alle.

Voxmeter har Danmarks eneste redskab, der er skræddersyet til musikindustrien: på Voxhot kan du med udgangspunkt i data finde de artister, dit publikum allerhelst vil se.

 

Opret gratis test her: www.voxhot.dk

Vi udarbejder dine analyser om musikmarkedet, tester musik og gennemfører dit interviewarbejde, læs mere om det her

Læs mere om metoden

Om Musik & Koncert

Danskernes musikforbrug kan tredobles, hvis diversiteten i musikudbuddet bliver bredere. Det samme gælder antallet af besøg på spillesteder og festivaler. Det viser Voxmeters ugentlige monitorering af danskernes forbrug og adfærd inden for musikbranchen.

Monitorering af danskernes musikadfærd

Hver uge beretter danskerne om deres hidtidige og fremtidige musikforbrug. I alt monitorerer vi markedet for musik ud fra 26.000 interviews om året. Her fortæller danskerne f.eks. om: Hvilken type musik, de foretrækker? Hvilke tidspunkter de lytter til musik? I hvilke anledninger anvendes musikken? Hvor ofte lytter de til musik i radioen og via hvilke radiostationer? Hvilke streamingtjenester benytter de, og hvor ofte benytter de dem? I hvilke medier orienterer de sig om musik? Hvor ofte går de til livekoncert(er), og hvilke spillesteder/festivaler besøger de? – dette er blot et udpluk, af nogle af de spørgsmål vi stiller danskerne.

Spillesteder & Festivaler

Hver uge bedømmer danskerne spillesteder og festivaler. Monitoreringen består af 26.000 årlige interviews. Her fortæller danskerne fx Hvilke spillesteder og festivaler de har hørt om, samt steder de tidligere har besøgt, hvilke af disse steder de aldrig kunne drømme om at besøge eller hvilke steder, de planlægger at besøge snarligt. Dernæst uddyber danskerne årsagerne, til at de vælger et spillested til eller fra. De giver input, til hvilke tiltag de mener, der bør prioriteres - opdelt på en række punkter inden for de fysiske og musikalske rammer. Danskernes tilbagemeldinger giver tillige en opdateret prognose for kommende besøgstal samt en udførlig målgruppebeskrivelse af de gæster, der planlagde at komme, men udeblev, samt musikstedets loyale gæster. Danskernes anmeldelser bidrager til en optimal forretningsudvikling samt en effektiv markedsføring målrettet det ideelle publikum.

Musikforbrugeren

Fælles videnshub om musikforbrugerne

Det specielle ved musikinddustrien er, at branchen tæller mange forskellige aktører. Voxmeter har opbygget en fælles videnshub, som samler alt viden om danskernes musikadfærd, deres efterspørgsel og musikanmeldelser. Her har musikbranchens aktører onlineadgang til alle de relevante indsigter, prognoser, trends, segmenter, præferencer, anmeldelser og efterspørgsel

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af virksomheder, politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt, repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid er neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen. Yderligere er Voxmeter medlem af ESOMAR og efterlever deres krav til udførelsen af retvisende analyser.

WEB-Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt- til lavt uddannet, og personer med forskellige årsindkomster.

Voxmeter investerer mange ressourcer i, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samtidig bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har Voxmeters medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet bidrager til en høj opnåelse af besvarelser og lang medlemsanciennitet.

Mere information? Kontakt gerne:

Christian Stjer
Christian Stjer
Adm. direktør
[email protected]
Tlf: +45 26 83 82 82

© Copyright - Voxmeter