Politiske meningsmålinger

Politiske meningsmålinger

Sådan vil det gå, hvis der var folketingsvalg i morgen

Voxmeter offentliggør en ny politisk måling hver uge. Hver måling baserer sig på telefoninterviews med minimum 1.000 vælgere, fordelt nationalt repræsentativt. Her på siden kan du uge for uge følge med i partiernes vælgertilslutning og studere udviklingen tilbage fra 2001. 

SE OGSÅ

OM DEN SENESTE MENINGSMÅLING

Voxmeters politiske meningsmåling, offentliggjort den 5. december 2022, baserer sig på telefoninterview med 1.017 repræsentativt udvalgte personer 18 år+ og er gennemført i perioden fra d. 28. november 2022 til d. 4. december 2022.
Voxmeter afdækker i tabellen kun de personer, der ved, hvad de vil stemme, hvis der var folketingsvalg i morgen.
Ca 20,5% af de adspurgte var på det pågældende tidspunkt “i tvivl om partivalg”, “vil ikke stemme”, “vil stemme blankt” eller “er ikke stemmeberettiget”.
Tallene i parentes angiver forskellen i procentpoint fra folketingsvalget d. 1. november 2022. Den maksimale usikkerhed på de enkelte partier i denne måling er på +/-2,8% point.
Kildeangivelse ved offentliggørelse: “Voxmeter for Ritzaus Bureau” .
Harmonikaindhold

 

Vær opmærksom på den statistiske usikkerhed

Voxmeter oplyser altid om den statistiske usikkerhed. Derfor ved du altid hvor stor betydning et resultat kan tillægges.

 

“Hvilket parti ville du stemme på hvis der var folketingsvalg i morgen?”

Voxmeter har siden 2001 foretaget målinger af danskernes forventede partivalg på vegne af Ritzau. Siden 2001 har vi hver uge stillet følgende spørgsmål til ca. 1125 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år: ”Hvilket parti ville du stemme på hvis der var folketingsvalg i morgen?”. Vi indsamler data om alle danske partier som er opstillingsberettigede til folketinget. De indsamlede tal bliver omregnet til mandatfordeling for de forskellige partier, ligesom vi løbende offentliggør en samlet valgprognose for partierne i rød blok og blå blok.


Telefonrekruttering og Catglobe giver høj kvalitet i Voxmeters analyser

I Voxmeter gør meget ud af høj kvalitet når vi foretager analyser. Vores interview- og analysesystem Catglobe sørger for at alle vores målinger er effektive og pålidelige. Hvad enten du ønsker telefon- eller webinterview kan du hurtigt, effektivt og billigt få valide målinger med svar fra mindst 1000 respondenter. Her kan du læse mere om Voxmeters meningsmålinger. Vil du vide mere om hvornår du skal tage forbehold for troværdigheden ved opinionsundersøgelser, kan du læse om hvilke rekrutteringsprincipper vi følger, når vi rekrutterer til Voxmeters panel.

Folketingsvalget 2022 prognose

Voxmeter ramte 12 ud af 14 partier

Harmonikaindhold
I Voxmeters sidste prognose, gennemført dagen før Folketingsvalget d. 1. november, forudsagde vi 12 ud af 14 partier indenfor skiven. Kun Socialdemokratiet overraskede stort, mens SF kun akkurat faldt udenfor tolerancen på +/- 1,4%.
I ugerne efter valget ringede vi til 2.028 af de vælgere vi interviewede dagen før folketingsvalget. Her stod det klart, at tvivlerne, der udgjorde knap hver 5. vælger, i overvejende grad tilfaldt netop Socialdemokratiet. Det viste sig også at Socialdemokratiet var det parti der havde de mest trofaste vælgere, mens det modsatte gjaldt Dansk Folkeparti.

Folketingsvalget 2019 prognose

Voxmeter ramte 11 ud af 13 partier

Harmonikaindhold
Voxmeters sidste prognose forud for Folketingsvalget d. 5. juni ramte for 11 ud af 13 partier indenfor skiven. Kun Venstre og Enhedslisten overraskede med en forskydning på mere end 1,2 %-point. Den største forskydning faldt positivt ud for Venstre, der i valgets slutspurt formåede at hæve stemmeandelen fra 19,9% til 23,4%. En udvikling, Lars Løkke Rasmussen fremhævede i sin tale på valgaftenen, hvor han takkede de mange tusinde vælgere, der havde ændret holdning det seneste døgn. Mindre positivt udviklede det sig for Enhedslisten, der i slutspurten tabte 1,6 %-point.

 

6 folketingsvalg i træk, Voxmeter rammer inden for skiven

Det er 6. gang, Voxmeter leverer prognoser til Ritzaus dagen før et Folketingsvalg, og vi er stolte af, at Voxmeter, også denne gang, ramte inden for skiven. Kigger man på de toneangivende mediers analyseinstitutter, ses der en betydelig forskel på institutternes præstationer. Både mellem prognoserne og de respektive exitpolls. Nedenstående tabel viser, at der mellem de fire bedste institutter kun er en forskel på godt 1 %-point. Mens forskellen fra den mindst unøjagtige prognose til den mest unøjagtige, er hele 6,4 %-point.

 

Uregerlige Exit Poll

Når det gælder en prognose, spørges vælgeren, hvad man forventer at stemme, mens en exitpoll rapporterer, hvad man har stemt – altså efter man har været i stemmeboksen. Derfor bør en exitpoll være langt mere præcis end en prognose, da den både er vasket ren for gruppen af ”tvivlere” og de holdningsændringer, der altid forekommer helt frem til valgstederne lukker. Derfor burde exitpolls vise en langt mindre forskydning end prognoserne, men gør det i praksis sjældent. Derfor ses der forskelle på de landsdækkende tv-stationers resultater, ligesom, at der er overraskelser, fordi stationerne blander exitpolls sammen med de faktiske resultater i løbet af valgaftenen.

Voxmeter følger atter op med efteranalyse

Efter hvert valg kontakter Voxmeter de vælgere, som deltog i Voxmeters prognose dagen før valget. Her får vi kortlagt, hvad vælgerne endte med at stemme, og får uddybet årsagen blandt de vælgere, der skiftede mening. Ligeledes får vi afdækket, hvad andelen af tvivlere endte med at stemme. Disse studier bruger vi til at finjustere og videreudvikle Voxmeters metode – ikke blot til gavn for de politiske meningsmålinger, men for alle Voxmeters mange undersøgelser.

Folketingsvalget 2015 prognose

Voxmeter ramte 7 ud af 10 partier

Harmonikaindhold
Ved folketingsvalget den 18. juni 2015 var der desværre ingen analyseinstitutter, som forudsagde Dansk Folkepartis eksplosive fremgang. Det var der mange årsager til, men den væsentligste var, at en massiv andel af ”tvivlerne”, da de stod i stemmeboksen, valgte at sætte kryds ved Dansk Folkeparti. Voxmeter brugte ugerne efter folketingsvalget på at analysere årsagerne og ringede op til samtlige ”tvivlere”, herunder til de vælgere der havde sagt, at de stemte på SF og Enhedslisten. Studiet har medført, at Voxmeter fremover stiller en række kontrolspørgsmål, som øger træfsikkerheden. Årsagen til at Voxmeter ikke ramte plet på SF og Enhedslisten var primært, at en stor del af deres vælgere valgte at blive hjemme. Hyppigt med en begrundelse i kategorien ”uanset hvad, vil der blive ført blå politik”.

Folketingsvalget 2011 prognose

Voxmeter ramte 9 ud af 9 partier

Folketingsvalget 2007 prognose

Voxmeter ramte 9 ud af 9 partier

Folketingsvalget 2005 prognose

Voxmeter ramte 8 ud af 10 partier

Folketingsvalget 2001 prognose

Voxmeter ramte 10 ud af 10 partier