Banker
 

Analyser af Banksektoren

Voxmeter er specialist i bankkundeanalyser

Siden 2008 har Voxmeter leveret kundeanalyser og Customer Experience Management (CEM) til banker.

Danmarks mest omfattende bankanalyse

Hvert år foretager vi 146.000 interview plus boost i forskellige segmenter, med bankkunder fordelt ugentligt. Målgruppen er B2C. Der er udelukkende spurgt til primær bank, altså den bank hvor respondenten har hovedparten af sit bankengagement.

CEM Intelligence bruges på tre niveauer

 1. Ledelsesværktøj til overvågning af KPI´er indenfor markeds- og kunderelationer.
 2. Analysesystem der samler alle undersøgelser i ét og samme rapporteringssystem.
 3. CEM-System til identificering af kundebehov som efterfølgende opfyldes via indsatser.

Strategisk anvendelse af Customer Experience Management

CEM intelligence afdækker virksomheders præstationsevne på fire overordnede missioner.

Missionerne er defineret som evnen til at tiltrække, vinde og fastholde flere kunder samt til at forudse kundernes behov og efterspørgsel.

De fire missioner er de discipliner, en virksomhed skal mestre for at opnå succes, og som udgør rammen for forretningsløsningen CEM Intelligence.

 

CEM Intelligence

CEM Intelligence som analyseværktøj i banksektoren

CEM Intelligence samler alle markeds- og kundeundersøgelser i ét samlet analyseværktøj, hvor de respektive aktører kan trække data øjeblikkeligt. Al viden indsamles løbende og er struktureret så viden let kan deles på tværs i organisationen.

Identificering af behov og problemer

CEM Intelligence gør det nemt at identificere opstående problemer og behov som påpeges af kunderne – og sikrer at der efterfølgende igangsættes de rette indsatser, så virksomheden løbende optimerer sine services og produkter.

Årets Bedste Bank 2016

CEM Bank Intelligence afdækker alle de områder hvor bankkunder agerer med bankerne indenfor nedenstående områder. CEM Scoren vægter de områder den enkelte bankkunde vurderer som vigtigst højest. På baggrund af nedenstående områder, udtrykker CEM Scoren en virksomheds reelle Kundebalance. CEM Scoren beregnes på baggrund af 146.000 årlige bankkundeinterview, nationalt repræsentative interview + boost i målgruppen.
Den maksimale score er 11.000 – se udregningseksempel i uddrag fra rapporten.
 

Danmarks Bedste Bank 2016 - CEM Score

Download rapporten: Årets Bedste Bank 2016

Download uddrag af CEM Intelligence rapporten Ritzaus-Voxmeter Årets Bank 2016 her.

Kundeafgang og kundetilgang i banksektoren

Voxmeter leverer løbende analyser til banker om årsager til kundetilgang og kundeafgang.
På bagrund af 146.000 bankkundeinterview fordelt henover året, kan Voxmeter levere rapporter (fra dag til dag) der belyser forholdene i de fleste banker med ugentlige ændringer.
 

Kundeafgang og -tilgang i banksektoren januar 2017 Voxmeter
Kundeafgang og -tilgang for de største danske banker i 2016
 

Kundeafgang og -tilgang i banksektoren januar 2017 Voxmeter
Kundeafgang og -tilgang for mellemstore danske banker i 2016
 

Kundeafgang og -tilgang i banksektoren januar 2017 Voxmeter
Kundeafgang og -tilgang for mindre danske banker i 2016

Download rapporten: Kundeafgang og -tilgang i Januar 2017

Download uddrag af CEM Intelligence rapporten Banker Kundeafgang og -tilgang Januar 2017 her.

Private Banking

Private Banking segmentet defineres ved at kunden har en personlig årlig indkomst på + 1 mio. kr. og forvalter fri formue på + 1 mio. kr.
Nedenstående viser CEM Scoren for Private Banking segmentet. CEM Scoren beregnes på baggrund af kundernes feedback, opdateret via 146.000 nationalt repræsentative interview årligt + boost i målgruppen. Den maksimale score er 11.000 – se udregningseksempel i uddrag fra rapporten.
 

Bedste Private Banking April 2017 Voxmeter

Download rapporten: Private Banking April 2017

Download uddrag af CEM Intelligence rapporten Private Banking April 2017 Voxmeter her.

Bankanalyserapporter

Er du interesseret i at få foretaget en analyse af din bank, så kan Voxmeters direktør, Christian Stjer, kontaktes via kontaktformularen her på siden.

Standard Rapporter

 1. KPI-rapport
 2. CEM Intelligence års- eller halvårsrapport
 3. CEM Game rapport
 4. Image og kommunikation
 5. Profil- og segmenteringsrapport
 6. CEM Score identificeringsrapport
 7. Skilsmisserapport (Identificering af årsager, prioriteret)
 8. Plukkemodne kunder (Kortlægning og salgsargumenter)

Ad Hoc Rapporter

Mulighederne for at få udarbejdet ad hoc-rapporter er mange og alle ad hoc-rapporter skræddersys, så de modsvarer din banks aktuelle behov. Ad hoc-rapporter baseres som oftest på allerede indsamlet data, hvilket gør det muligt hurtigt og omkostningseffektivt at levere en rapport omkring en givent emne. Da der altid foreligger historisk data, kan en ad hoc-rapport eksempelvis afdække om en aktuel hændelse har haft en effekt på et eller flere parametre.

Ad hoc-rapporter kan også leveres på baggrund af tilvalgsspørgsmål, der indsamles data på i en defineret periode. Denne model vil ofte blive brugt i forbindelse med kampagnetest o.l.

Eksempler på konkrete ad hoc-rapporter, som Voxmeter har udarbejdet til eksisterende kunder:

 1. Tracking/Monitorering (mange forskellige udgaver bl.a. til ledelse, marketing, rådgiver, kundeservice, etc.)
 2. Efterspørgselsrapport (Aktuelle kundebehov)
 3. Anti churn rapport
 4. CEM due diligence (ved lukning/overtagelse af filialer/banker)
 5. CEM Markedskort (oplandsanalyse)
 6. CEM Readiness (intern integrering af CEM)
 7. Fordelsprogrammer (afstemning og formidling heraf)
 8. Forecast & konjunktur (finansierings- og forbrugsplaner)
 9. Image & Brand
 10. Selvhjælpskunder (Digital bankeksekvering)
 11. Loyalitetsrapport
 12. Kendskabsanalyse
 13. Konkurrentanalyse
 14. Kundeprofilsanalyse
 15. PR & Medie rapport
 16. Prætest – Kampagne & Kommunikations
 17. Posttest (effektmåling)
 18. Pris og Gennemsigtighed
 19. Proaktivitet (cost benefit)
 20. Mødeevaluering
 21. Mødefrekvens & Handlekraft (indsatsanbefaling)
 22. Produkt & Service (Identificering af forbedringsmuligheder)
 23. Rådgivning (Identificering af forbedringsmuligheder)
 24. Segmenteringsanalyse
 25. SWOT-analyse
 26. Tilgang- & Frafaldsanalyse
 27. Tilgængelighed (Åbningstider & Kontaktpunkter)

Læs mere om dine muligheder med CEM Intelligence her.
Er du interesseret i at få foretaget en analyse af din bank, så kan Voxmeters direktør, Christian Stjer, kontaktes via kontaktformularen her på siden.

Private Banking 2017

Læs rapporten Private Banking 2017

Hent brochure

Hent brochure

Voxmeter lige nu

Voxmeter lige nu

Christian Stjer
Christian
Stjer