NGO’erne kan udnytte samfundets momentum

NGO’erne kan udnytte samfundets momentum

Et samfund i vækst og en stigende kendskabsgrad til NGO’erne giver gode muligheder for at tiltrække flere støtter.

Det er en glædelig nyhed, at flere NGO’ers arbejde atter er kommet i fokus. Samtidig viser Voxmeters seneste konjunkturrapport, at flere forbrugere en økonomisk optimisme, men danskernes forbrugsmønstre er under forandring.

Det foranderlige år

Det forgangne år har skubbet fokus fra det velgørende arbejde. Samtidig er det sket i en tid med Covid-19, hvor danskerne har været økonomisk tilbageholdende. Denne kombination har både gjort det sværere for NGO’erne at fastholde støtterne og ikke mindst at tiltrække nye støtter. Samtidig med forbrugernes mådehold overfor NGO’erne har danskerne også fået nye vaner efter den delvise genåbning af samfundet.

Forbrugsevnen fejler ikke noget

Det er ikke tomme lommer, der kendetegner de danske forbrugere og virksomheder. I det store billede ses der en solid optimisme, hvor mere end 20% af de danske virksomheder fortæller, at de har planer om at investere i større udvidelser. Det er en stigning på 92,6% siden sidste år. For de danske forbrugere ses der en stigning på 18,6% i forbrugsviljen over de seneste tre måneder. Således viser månedens konjunkturrapport den højeste forbrugsvilje i 2021.


NGO’erne kan udnytte samfundets momentum

NGO’erne går en lysere tid i møde

I juni-måneds konjunkturrapport vurderer 68,4% af danskerne, at de vil støtte en NGO indenfor de næste tre måneder. Det er en stigning, der er værd at bemærke, da NGO’erne med fordel kan tappe ind i forbrugernes nye adfærds- og forbrugsvaner.


NGO’erne kan udnytte samfundets momentum

Forbrugerne har heller ikke de samme bekymringer, som for bare et år siden. Flere er i dag bekymrede for de ældre, mens færre bekymrer sig om klimaforandringerne.

Er du interesseret i Voxmeters seneste konjunkturrapport, eller vil du gerne høre mere, om hvordan vores analyser kan hjælpe jeres organisation? Kontakt direktør Christian Stjer på [email protected] eller ring i dag på +45 7020 2324.


Kontakt os nu
70 20 23 24 • [email protected]

Læs mere om metoden

Om NGO & organisation

Hver uge fortæller danskerne om deres syn på hjælpe- og interesseorganisationer og deres vurdering af dem.

Danskerne agerer med en lang række organisationer, som beskæftiger sig med alt lige fra politik, beskæftigelse, sundhed, menneskerettigheder til bistandshjælp.

Det fortæller danskerne om organisationerne:

  • Kendskab til hvad de enkelte organisationer står for, hvad de laver og deres relevans.
  • Vurdering af organisationernes virke og resultater.
  • Oplevelser med de enkelte organisationer og vurderingen heraf.
  • I hvilken grad man vil bakke op om de enkelte organisationer i fremtiden.

Meningsmålinger spiller en stor betydning både i den offentlige debat og benyttes flittigt af politikere, rådgivere, embedsmænd og journalister. Hos Voxmeter føler vi et stort ansvar over for danskerne i forhold til, at målingerne altid afspejler et korrekt repræsentativt billede. Derfor stiller vi strenge krav til, at stikprøven er sammensat efter videnskabeligt anerkendte principper, og at spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder altid fremstår neutrale.

Stikprøver

Forudsætningen for sammensætningen af en valid stikprøve er, at alle skal have haft lige stor chance for at blive hørt. Den bedste metode til at opfylde dette princip er at benytte telefoninterview, idet 99,9 % af befolkningen har en telefon. Tilfældighedsprincippet opfyldes ved, at Voxmeter genererer 93 % mobilnumre og 7 % stationære numre. Hermed fanger vi alle persontyper, både danskere med hemmeligt nummer, privatabonnement, firmatelefon samt taletidskort. Voxmeter gennemfører minimum 1.000 telefoninterview om ugen omhandlende politik og samfunds- og markedsforhold. Alle telefoninterview afsluttes med en rekruttering til Voxmeters panel ”CEM Danskerne”.

Opnåelse

Når man laver meningsmålinger, der afspejler virkeligheden, er det vigtigt at få overtalt flest muligt til at sige ”ja” til at deltage. Det er dog lettere sagt end gjort. Derfor arbejder Voxmeter løbende med uddannelsen af vores interviewere, som oplæres i samtaleteknik og andre spørgetekniske forhold. Succeskriteriet for vores interviewere er, at 7 ud af 10 af dem, vi ringer op, skal indvillige i at deltage i vores undersøgelser. Dette kræver, at vores medarbejdere har en imødekommende telefonstemme, er veltalende og fremstår seriøse og professionelle. Derfor er Voxmeters interviewere ikke ansat på akkord eller bonus, men arbejder udelukkende på timeløn. Takket være Voxmeters dygtige interviewkorps er det også 7 ud af 10, der takker ja til at deltage i Voxmeters panel ”CEM Danskerne”. Voxmeter har telefonsamtaler med minimum 52.000 danskere pr. år, hvor ca. 36.000 efterfølgende indvilliger i at deltage i Voxmeters panel.

Telefoninterview

Heldigvis er langt de fleste positive, når Voxmeter ringer for at gennemføre et interview. Desværre er der enkelte borgere, som føler sig generet over at blive ringet op, og det beklager vi dybt. Når det sker, har vi en ”lås”, som sikrer, at Voxmeter aldrig ringer op til samme nummer igen.

Voxmeter er danskernes talerør, og formidler deres holdninger og ønsker til medier, virksomheder, politikere og organisationer.

Derfor har vi en forpligtigelse til, at vores målinger afspejler virkeligheden korrekt. Forudsætningen er, at alle borgere skal have haft lige stor mulighed for at blive hørt. Derfor har vi som analyseinstitut også pligt til at ringe til alle, både folk med hemmeligt nummer og til folk der står på Robinsonlisten.

Til gengæld må vi som analyseinstitut aldrig medvirke til direkte eller indirekte salg og aldrig viderelevere kontaktoplysninger, der kan knyttes sammen med svarene, danskerne giver os. Siden 1997 har Voxmeter garanteret vores respondenter 100 % anonymitet, og altid levet op til de nye GDPR-regler, som vi hilser velkommen.

WEB-Panel

Voxmeters succeskriterie er, at vi altid har 100.000 aktive panelmedlemmer til rådighed. Voxmeter laver 52.000 rekrutteringer hvert år via 1.000 telefoninterview pr. uge. Her adskiller Voxmeter-panelet sig fra de fleste andre paneler ved, at ingen har kunnet tilmelde sig på eget initiativ. Alle er tilfældigt udvalgt og inviteret personligt af en uddannet researcher. Derfor er alle persontyper repræsenteret; lige fra ung til ældre, højt til lavt uddannet, rig til mindre rig.

Voxmeter investerer mange ressourcer på, at alle medlemmer er glade for at være medlem af vores panel. Dels sørger vi for, at Voxmeters spørgeskemaer altid fremstår seriøse og velgennemtænkte, samt bestræber vi os på, at emnerne er vedkommende. Derudover har medlemmer adgang til et attraktivt fordelsprogram, der tager højde for, hvad de enkelte persontyper synes godt om. Fordelsprogrammet sikrer en høj opnåelse og lang anciennitet.

Mere information? Kontakt gerne:

Nanna Gabrielsen
Nanna Gabrielsen
Chefkonsulent
[email protected]
Tlf: +45 27 21 08 06
Christian Stjer
Christian Stjer
Adm. direktør
[email protected]
Tlf: +45 26 83 82 82

© Copyright - Voxmeter