Dansk Konjunkturbarometer

Varsler om det der sker, før det sker

Dansk Konjunkturbarometer er en løbende konjunkturmåling baseret på interview med forbrugere og virksomheder. Analysen giver indblik i forbrugernes og virksomhedernes planer og forventninger og danner grundlag for prognoser for, hvordan markedet udvikler sig.

Rapporten udkommer månedligt og indeholder ca. 80 sider, hvor prognoserne præsenteres grafisk suppleret med forklarende tekst.

Undgå overraskelser – træf de rigtige beslutninger

Dansk Konjunkturbarometer giver indsigter, der kan hjælpe jer med at træffe velinformerede beslutninger og tilpasse jeres strategier.
I en omskiftelig tid er det svært at forudsige, hvad der sker. I hvilken retning går udviklingen? Hvor hurtigt går det? Og hvornår ændrer det sig?
Konjunkturbarometeret kan klæde jer på til at navigere i en uforudsigelig og dynamisk økonomisk virkelighed.

 • Forudse ændringer i efterspørgslen: Konjunkturbarometeret giver et fingerpeg om, hvordan efterspørgslen efter en lang række produkter og ydelser udvikler sig. Analysen giver på den baggrund mulighed for at tilpasse produktion, markedsføring og salgsstrategien i overensstemmelse med den aktuelle virkelighed.

 • Forbered jer på konjunkturudsving: Alle brancher påvirkes af de overordnede økonomiske op- og nedture. Ikke nødvendigvis i samme omfang, i samme retning eller på samme måde. En økonomisk tilbagegang kan endog være en fordel i nogle brancher. Dansk Konjunkturbarometer giver indsigt i den overordnede udvikling og svar på, hvordan udviklingen påvirker de enkelte brancher. Derfor giver konjunkturanalysen mulighed for at være på forkant med udviklingen. Både når det gælder om at reducere risikoen for negative effekter og når det handler om at stå klar til at gribe mulighederne.

 • Identificér forretningsmuligheder: Analysen kan være et redskab, når der skal udpeges nye vækstområder. Konjunkturanalysen giver viden om, hvilke tendenser der gør sig gældende og hvordan de udvikler sig.

5 hurtige om Dansk Konjunkturbarometer

 1. Hvordan adskiller Dansk Konjunkturbarometer sig fra andre konjunkturanalyser?
  Dansk Konjunkturbarometer kigger fremad. Den er ikke baseret på, hvad der er sket, men på, hvad man forventer vil ske. Derfor er analysen et skridt foran de økonomiske nøgletal.

 2. Hvad er datagrundlaget?
  Analysen er baseret på 5000 månedlige interview med borgere og 1250 interview med virksomheder. Det store antal interview gør det muligt at identificere udviklingen på områder, hvor små udsving kan have stor betydning.

 3. Kan analysen tage fejl?
  Ja og nej. Den tager ikke fejl i forhold til, hvad forbrugere og virksomhederne tilkendegiver. Men prognoserne kan ændre sig, hvis aktørernes planer ændrer sig. Derfor udkommer rapporten hver måned.

 4. Jeg har kun brug for en lille del af rapporten. Kan jeg købe den i bidder?
  Svaret er igen ja og nej. Vi vil gerne levere uddrag af rapporten, men prisen er den samme som for den samlede rapport. Det er der to grunde til. For det første får man med Dansk Konjunkturbarometer omfattende viden for en forholdsmæssig lav pris. For det andet vil vi anbefale, at man også skeler til de områder, der ikke er en del af kerneforretningen, da det giver et fingerpeg om den samlede økonomiske udvikling.

 5. Hvad får jeg helt konkret, hvis jeg tegner et abonnement?
  Rapporten udkommer hver måned undtagen i august. Et årsabonnement består dermed af 11 rapporter, som fremsendes den 5. hverdag i måneden. Rapporten leveres i pdf-format og indeholder ca. 80 sider.

5 Quick-Views

Herunder ses 5 emner (ud af mere end 200) i prognosemodulet:

Bestil rapporten 

Kontakt mig hvis du har spørgsmål 

anna
Anna Midtgaard Christensen
Analysedirektør

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Udsnit fra rapporten

  Markeds- og samfundsudviklingen er en kompleks størrelse, som består af mange komponenter og som for de mest relevante, afdækkes i rapporten. For at gøre det overskueligt og nemt at tilgå, starter rapporten med et overbliksafsnit, som er orkestreret således, at du på 10 minutter får en overordnet afklaring om fremtiden.
  Her ses 1 ud af de 14 oversigtssider i rapporten, der giver dig et hurtigt og samlet overblik over både markeds- og samfundsudviklingen. Herunder for virksomheder:

  Udsnit af konjunktur rapport

  Herunder ses den uddybende prognose for beskæftigelse, som du sendes hen til, ved klik på beskæftigelse, i virksomhedsoversigten (se ovenstående). Og senes tilbage til oversigten ved klik på returikonet i nederste højre hjørne.

  konjunktur rapport, virksomheder og beskæftigelse
  Harmonikaindhold

  Ovenstående prognoser er en lille smagsprøve på konjunkturbarometrets indhold og statistikmodul.

  Konjunkturbarometret dækker over en stor mængde områder, som du kan se i oversigten herunder.

  Alle områderne opdateres ugentligt. Du kan abonnere på Voxmeters konjunkturrapport, der udkommer hver måned eller købe adgang til den samlede analyseportal, hvor du selv kan udarbejde statistikker, krydstabuleringer og segmentering.

  .

  Konjunkturrapportens indhold

  konjunktur rapport inholdsfortegnelse s.1
  konjunktur rapport inholdsfortegnelse s. 2

  3 måneders prognose

  Dansk konjunkturbarometer

  Få viden om det, der sker, før det sker!

  Få et unikt indblik i virksomhedernes og befolkningens aktuelle situation og fremtidsplaner via Voxmeters omfattende interviewundersøgelse. Vi gennemfører 2.000 interviews om ugen for at sikre, at vores statistikker og prognoser er mest muligt præcise. Med direkte adgang til virksomhederne og borgerne selv, kan vi forudsige kommende tendenser og begivenheder via et solidt datagrundlag. Dermed kan vores månedlige konjunkturrapport hjælpe dig med at træffe rettidige beslutninger og navigere i en konstant skiftende verden.

  Harmonikaindhold

  Voxmeter leverer prognoser baseret på ugentlige interviews – dels med befolkningen og dels med virksomhederne.

  Hver måned udgiver vi Dansk Konjunkturbarometer, der giver dig indblik i en række forhold om virksomhederne, forbrugermarkedet samt overordnede samfundsforhold.

  Dansk Konjunkturbarometer er udarbejdet til dig, der ønsker et kvalificeret forecast til din planlægning. Det kan fx være indenfor budgettering, salg eller HR. Herudover anvendes rapporten af økonomer, embedsmænd og institutioner.

  Rapportens indhold

  • Side 7-23        Sammendrag
  • Side 24-44      Danske virksomheder 
  • Side 45-55      Bankerne 
  • Side 56-61      Forbrugerprognoser 
  • Side 62-71      Husstandsøkonomi
  • Side 72-80      Forbrug – brancher
  • Side 81-94      Bilmarkedet 
  • Side 95-103    Ejendomsmarkedet 
  • Side 104-107  Boligindretning
  • Side 108-114  Ferierejser 
  • Side 115-128  Kultur og fritid
  • Side 129-136  NGO 
  • Side 137-155  Borgertilfredshed  
  • Side 156-165  Politik
  • Side 166-173  Medier

  Abonnér på rapporten

    9.800 kr. for 1 rapport
  15.700 kr. for 2 rapporter (halvårsaftale)
  27.500 kr. for 4 rapporter (kvartalsaftale)
  37.800 kr. for 11 rapporter (helårsaftale)

  Konjunkturrapporten kan købes med eller uden en mundtlig præsentation af analysens resultater beriget med konklusioner og anbefalinger.

  Datagrundlag

  Virksomhederne

  Hver måned interviewer Voxmeter 1.250 nye beslutningstagere via Voxmeters B2B-telefonbus. Alle virksomheder er tilfældigt udvalgt og fordelt nationalt repræsentativt. I forbindelse med Voxmeters telefoninterviews rekrutteres der løbende medlemmer til vores erhvervspanel Voxmeters erhvervspanel rummer altid ca. 20.000 medlemmer. Erhvervspanelet opdateres med 13.000 nye telefonrekrutteringer hvert år.

  Danskerne

  Hver måned interviewer Voxmeter 4.500 nye danskere via Voxmeters B2C-telefonbus. Alle respondenter er tilfældigt udvalgt og fordelt nationalt repræsentativt. I forbindelse med Voxmeters telefoninterviews rekrutteres der løbende medlemmer til vores befolkningspanel, der altid rummer ca. 100.000 medlemmer. Befolkningspanelet opdateres med 48.000 nye telefonrekrutteringer hvert år.

  .

  Klik her for yderligere information.

  Konjunkturmålinger

  Klik på hvert område, og se de underliggende målinger.

  © Copyright - Voxmeter